Kokeiden ylituomareille järjestettävät koulutukset

Ylituomareiden jatkokoulutus (AJOK, BEAJ)

10.8.2019 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 100 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Rajavuori Jari. Ilm. Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €. www.pohjois-savonajokoirayhdistys ry