Kurssien ja koulutustilaisuuksien anominen

Yhdistykset anovat kurssit ja koulutukset Omakoira-järjestelmän kautta samalla aikataululla kun kokeetkin.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy anomukset suoraan Omakoira-järjestelmässä, tiedon hyväksymisestä saatte sähköpostiin.

Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille jonka alueella kurssi järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää yksinomaan omille jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan.

Kennelliiton kurssikalenteri

KENNELPIIRIN KOULUTUKSEN LÖYTYVÄT OIKEALTA SIVULINKEISTÄ.