Jäseneksi liittyminen

Pohjois-Savon Kennelpiiri on yksi Suomen Kennelliiton alaisuudessa toimivasta 19 kennelpiiristä. Piirin jäseninä ovat rekisteröityneet yhdistykset, joiden säännöissä on mainita kenneltoiminnan harjoittamisesta. Pohjois-Savon Kennelpiirissä on jäsenenä yli 110 jäsenyhdistystä,  joissa yhteensä noin 12.000 henkilöjäsentä. Piirin jäsenyhdistykset ovat samalla myös Suomen Kennelliiton jäseniä. Niiden jäsenetuna on mm. Koiramme-lehti.

Kennelpiirin jäsenyhdistyksillä on oikeus järjestää koirakokeita ja erilaisia kenneltoiminnan kursseja sekä toiminnan niin edellyttäessä olla mukana järjestämässä koiranäyttelyitä. Jäsenyhdistykset jäsenineen pääsevät nauttimaan piirin tarjoamista etuisuuksista, joista mainittakoon mm.  ansioituneiden kenneltoimijoiden palkitseminen, piirinmestareiden palkitseminen sekä kennelpiirin taloudellinen tukeminen. .

Kennelpiirin jäsenmaksut:

  1 - 20 jäsentä     35 €
21 - 41 jäsentä     40 €
41 - 60 jäsentä     45 €
61 - 80 jäsentä     50 €
81 -      jäsentä     55 €
 

Jäsenhakemuksessa tulee olla liitteenä seuraavat asiakirjat:

  1. Kopio yhdistysrekisteriotteesta (Täytyy sisältää voimassa olevat tiedot)
  2. Yhdistyksen säännöt
  3. Pöytäkirjanotteet kokouksista, joissa on päätetty anoa yhdistyksen kotipaikan mukaisen kennelpiirin ja SKL:n jäsenyyttä
  4. Mikäli yhdistys on valtakunnallinen on jäsenhakemukseen pyydettävä lausunto rotujärjestöltä

Jäsenhakemus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena kennelpiirille, joka käsittelee hakemuksen (antaa puollon hyväksyä jäseneksi) ja lähettää hakemuksen Kennelliitolle. Kennelliiton jäseneksi yhdistyksen hyväksyy Kennelliiton hallitus.

Lomake jäseneksi liittymiseen:
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jasenanomus2017_taytet_0.pdf

Ohjeet jäsenyhdistystä koskevista asioista sekä hakemusohjeet
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jasenyhdistys.pdf

Kennelpiirin säännöt (2012)
Kennelliiton säännöt (2007)