Koetoimitsijakoulutus
 

Koetoimitsijakortit

Koetoimitsijan koulutus, velvollisuudet ja vastuu sekä pätevöinti

Koulutus (osa 1 ja osa 2)


Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset:

 • Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen, rotuliittojen ja/tai kennelyhdistysten jäsenet yhdistyksiensä suosituksesta (jäsenyys oltava voimassa jo ennen kurssille ilmoittautumista)
 • Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omasta koemuodoistaan.
 • Koetoimitsijan on oltava täysikäinen, 18-vuotias (oikeuskelpoinen henkilö).
 • Henkilön on oltava Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistyksen jäsen.
 • Henkilön on oltava Suomen Kennelliiton jäsen.
 • Henkilöllä on omattava kokemusta oman koemuodosta harrastajana sekä toimitsijatehtävissä toimimisesta tai muuten oltava koemuotoon  hyvin perehtynyt.
 • Hänen on omattava kokemusta oman koemuodon kilpailijana omalla/ohjaamallaan koirallaan

 Koulutukseen hakeutuminen:

 • Koulutukseen pyrkivä henkilö hankkii Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistyksen suosituksen soveltuvuudestaan toimia koetoimitsijana.
 • Ilmoittautuu koulutuksen järjestäjälle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään määräpäivään mennessä.
 • Koulutus on kaksiosainen, peruskoulutus on kaikille yhteinen ja koemuotokohtainen osa
 • Koulutuksen järjestää Kennelliitto, kennelpiiri tai taho, jolle Kennelliitto on myöntänyt oikeuden järjestääkoetoimitsijakoulutuksen perusosan.
 • Koetoimitsijakoulutuksen perusosan kurssin johtajana toimii aluekouluttaja

Koetoimitsija 2-koulutukset:

 • Nämä koetoimitsijakoulutukset ovat lajikohtaisia erikoistumiskoulutuksia.
 • Kennelpiirin alueella järjestetään ao. koulutuksia vuosittain jäsenyhdistysten toimesta, kouluttajana toimivat kennelpiirin piirikouluttajat
 • Kurssille pääsyn vaatimuksena on koetoimitsija 1-koulutuksen käyminen, kennelliiton ja jäsenyhdistyksen jäsenyydet sekä 18. vuoden ikä.
 • Koulutuksen järjestää Kennelliitto tai Kennelliiton jäsenyhdistys.
 • Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.
 • Koemuotokohtainen osa järjestetään koemuodosta vastaavan tahon laatiman koulutusohjeen mukaisesti.
 • Koemuodosta vastaavien tahojen on toimitettava koemuotokohtaiset koulutusohjelmat tiedoksi Kennelliittoon
 • Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari


Pätevöityminen ja kortin voimassaolo

 • Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksenperusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana.
 • Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta.
 • Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. Pätevyyden myöntäjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko määräajaksi tai kokonaan.
 • Henkilöllä tulee olla Kennelliiton ja jäsenyhdistyksen jäsenyydet voimassa
 • Koetoimitsijakortit uusitaan käymällä lajikohtainen jatkokoulutus tarvittavan usein. (on luovuttu 5 vuoden voimassaoloajasta, vaan pätevyys on voimassa toistaiseksi)
 • Koetoimitsijapätevyydet löytyvät jokaisen omasta Omakoira -järjestelmässä sekä listaukset osoitteesta  https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/koetoimitsijat Jos sieltä ei löydy tietojasi, ole yhteydessä kennelpiirisi sihteeriin
 • Lisätietoja voi  kysellä kennelpiirin sihteeriltä sähköpostilla sihteeri (at) pohjois-savonkennelpiiri.fi


Pätevyyden voimaan astuminen

 • Koetoimitsija pätevyys astuu voimaan heti kun kennelpiiri pätevyyden myöntää.
 • Kurssilaisen tulee lähettää hetimiten lajikurssin suoritettuaan hyväksytysti koulutustodistus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna (myös puoltaminen) kennelpiirin sihteerille postin kautta. Sihteeri lisää Omakoirajärjestelmään pätevyyden ja arkistoi koulutustodistuksen.
 • Kun pätevyys on lisätty Omakoiraan, tieto alkaa näkyä koetoimitsijarekisterissä ja henkilön omalla sivulla Omakoira-järjestelmässä. 

Jos henkilö ei ole käynyt lajikohtaista koulutusta tai todistusta ei ole olemassa/hävinnyt viiden vuoden kuluessa peruskurssin käymisestä, pätevyyttä ei voida enää myöntää ja kurssit käydään uudestaan ja näin pätevöidytään.


Muuta:

 • Suoritettuasi koetoimitsijakortin myöntämiseen vaadittavat kurssit ja mahdolliset harjoittelut, postita kurssitodistus Kennelpiirin sihteerille.
 • Kurssitodistukseen tulee kirjata kaikki siinä kysyttävät asiat, yhteystiedot, kurssitiedot, allekirjoitukset, yhdistysten puollot, jäsenyydet jne.
 • Pätevyyden myöntää Kennelpiirin sihteeri (lukuun ottamatta TOKO, rallytoko, vinttikoirat, palveluskoirat sekä agility, nämä kortit myönnetään lajiliitoissa)
 • Nykyään pätevyys myönnetään sähköisesti, kortti löytyy Omakoirasta. Kortti on helppo esittää puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta. Pahvisista korteista on luovuttu lähes kokonaan.
 • Koetoimitsijana toimimiset kirjautuvat ja löytyvät jokaisen omasta Omakoirasta, josta ne voi tarvittaessa listata.

 1. Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja ohjeita
 2. Hänen on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä oikeudenmukainen
 3. Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa lausunnon kokeenkulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus
 4. Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään kunkin koemuodon säännöissä tai ohjeissa.
 5. Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä
 6. Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin asiallisesti.
 7. Hänen tulee osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita