Koetoimitsijakoulutus
 

Koetoimitsijakortit

Koetoimitsijan koulutus, velvollisuudet ja vastuu sekä pätevöinti

Koulutus (osa 1 ja osa 2)

Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset ja koulutukseen hakeutuminen:

 • Koulutukseen  hakeutuvan  henkilön  on  oltava  Kennelliiton  jäsen  jo  peruskurssille  mentäessä
 • Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omasta koemuodoistaan.
 • Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen, rotuliittojen ja/tai kennelyhdistysten jäsenet yhdistyksiensä suosituksesta (jäsenyys oltava voimassa jo ennen kurssille ilmoittautumista)
 • Koetoimitsijan on oltava täysikäinen, 18-vuotias (oikeuskelpoinen henkilö).
 • Henkilön on oltava Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistyksen jäsen.
 • Henkilön on oltava Suomen Kennelliiton jäsen.
 • Henkilöllä on omattava kokemusta oman koemuodosta harrastajana sekä toimitsijatehtävissä toimimisesta tai muuten oltava koemuotoon  hyvin perehtynyt.
 • Hänen on omattava kokemusta oman koemuodon kilpailijana omalla/ohjaamallaan koirallaan
 • Koulutukset järjestää kennelpiiri ja kouluttajana toimii aluekouluttaja 

 Koetoimitsija 2-koulutukset:

 • Koulutukseen pyrkivä henkilö hankkii Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistyksen suosituksen soveltuvuudestaan toimia koetoimitsijana.
 • Nämä koetoimitsijakoulutukset ovat lajikohtaisia erikoistumiskoulutuksia.
 • Kennelpiirin alueella järjestetään ao. koulutuksia vuosittain jäsenyhdistysten toimesta, kouluttajana toimivat kennelpiirin piirikouluttajat
 • Kurssille pääsyn vaatimuksena on koetoimitsija 1-koulutuksen käyminen, kennelliiton ja jäsenyhdistyksen jäsenyydet sekä 18. vuoden ikä.
 • Koulutuksen järjestää Kennelliitto tai Kennelliiton jäsenyhdistys.
 • Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.
 • Koemuotokohtainen osa järjestetään koemuodosta vastaavan tahon laatiman koulutusohjeen mukaisesti.
 • Koemuodosta vastaavien tahojen on toimitettava koemuotokohtaiset koulutusohjelmat tiedoksi Kennelliittoon
 • Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari

Pätevöityminen ja kortin voimassaolo

 • Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksenperusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana.
 • Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta.
 • Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. Pätevyyden myöntäjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko määräajaksi tai kokonaan.
 • Henkilöllä tulee olla Kennelliiton ja jäsenyhdistyksen jäsenyydet voimassa
 • Koetoimitsijakortit uusitaan käymällä lajikohtainen jatkokoulutus tarvittavan usein. (on luovuttu 5 vuoden voimassaoloajasta, vaan pätevyys on voimassa toistaiseksi)
 • Koetoimitsijapätevyydet löytyvät jokaisen omasta Omakoira -järjestelmässä sekä listaukset osoitteesta  https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/koetoimitsijat Jos sieltä ei löydy tietojasi, ole yhteydessä kennelpiirisi sihteeriin
 • Lisätietoja voi  kysellä kennelpiirin sihteeriltä sähköpostilla sihteeri (at) pohjois-savonkennelpiiri.fi

Pätevyyden voimaan astuminen

 • Koetoimitsija pätevyys astuu voimaan heti kun kennelpiiri pätevyyden myöntää.
 • Kurssilaisen tulee lähettää hetimiten lajikurssin suoritettuaan hyväksytysti koulutustodistus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna (myös puoltaminen) kennelpiirin sihteerille postin kautta. Sihteeri lisää Omakoirajärjestelmään pätevyyden ja arkistoi koulutustodistuksen.
 • Kun pätevyys on lisätty Omakoiraan, tieto alkaa näkyä koetoimitsijarekisterissä ja henkilön omalla sivulla Omakoira-järjestelmässä. 

Muuta:

 • Suoritettuasi koetoimitsijakortin myöntämiseen vaadittavat kurssit ja mahdolliset harjoittelut, postita kurssitodistus Kennelpiirin sihteerille.
 • Kurssitodistukseen tulee kirjata kaikki siinä kysyttävät asiat, yhteystiedot, kurssitiedot, allekirjoitukset, yhdistysten puollot, jäsenyydet jne.
 • Pätevyyden myöntää Kennelpiiri (lukuun ottamatta TOKO, rallytoko, vinttikoirat, palveluskoirat sekä agility, nämä kortit myönnetään lajiliitoissa)
 • Nykyään pätevyys myönnetään sähköisesti, kortti löytyy Omakoirasta. Kortti on helppo esittää puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta. Pahvisista korteista on luovuttu lähes kokonaan.
 • Koetoimitsijana toimimiset kirjautuvat ja löytyvät jokaisen omasta Omakoirasta, josta ne voi tarvittaessa listata.

Koetoimitsijan velvoitteet:

 • Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja ohjeita
 • Hänen on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä oikeudenmukainen
 • Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa lausunnon kokeenkulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus
 • Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään kunkin koemuodon säännöissä tai ohjeissa.
 • Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä
 • Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin asiallisesti.
 • Hänen tulee osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita