Koe-, näyttely- ja kurssianomukset


Kokeiden, näyttelyiden ja kurssien anominen tehdään OMAKOIRA-järjestelmän kautta.
 

Kenellä on
Omakoira-tunnukset

Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit kirjautuvat omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla järjestelmään (heidän oma kennelliiton jäsennumero ja salasana). Ao. henkilöille Kennelliitto on antanut luottamustehtäviensä mukaiset oikeudet toimia yhdistyksensä tietojen ylläpitäjänä, nämä oikeudet antamat anoa myös kokeet ja näyttelyt järjestelmän kautta. Ao. henkilöt voivat antaa muille oman yhdistyksen henkilöille oikeuksia anoa kokeita järjestelmän kautta (tapahtumien ylläpitäjä-oikeudet)

Anomukset
kulkevat verkossa

Kun yhdistys tekee anomuksen Omakoira-järjestelmään, tallentaa siten, että se on valmis-muodossa, anomusten matka jatkuu sähköisesti Kennelpiirin käsiteltäväksi. Piirihallitus käsittelee aina anotut kokeet kokouksessaan ja hyväksyy ne, jonka jälkeen  piirisihteeri voi tehdä vielä tarvittavia muutoksia koeanomuksiin ja merkitsee kokeen hyväksytty-muotoon. Anomukset siirtyvät sähköisesti Kennelliittoon. Tästä tulee tieto sähköpostilla myös anojalle. Anotuista kokeista voi tiedottaa vasta kun piirisihteeri on käynyt merkkaamassa anomuksen hyväksytyksi, eli kennelpiiri on hyväksynyt kokeen pidettäväksi anottuun aikaan ja anotussa paikassa jne. Koeanomusten sähköinen matka jatkuu tästä vielä Kennelliittoon Koiramme-lehteen ja Kennelliiton ylläpitämään TAPAHTUMAKALENTERIIN.

Jos yhdistyksen sihteeri tai puheenjohtaja ei ole Kennelliiton jäsen ja näin ei ole mahdollisuutta käyttää Omakoira-järjestelmää voi yhdistyksen johtokunta tehdä päätöksen ja antaa jolle kulle yhdistyksen henkilölle oikeuden käyttää Omakoira-järjestelmää. Nämä pöytäkirjanotteet lähetetään Kennelpiirin sihteerille, joka antaa oikeuden ao. valtuutetulle henkilölle. Kennelpiirissä on myös kokeiden vastuuhenkilöt, jotka avustavat Omakoiraan tehtävien anomisien tekemisessä. 
 

Kennelpiirin aikataulu kokeiden ja kurssien anomisessa:
Tapahtuman pitoaika 1.1.-30.4., anomukset viimeistään Omakoirassa 30.8.
Tapahtuman pitoaika 1.5.-19.8., anomukset viimeistään Omakoirassa 31.12.
Tapahtuman pitoaika 20.8.-31.12., anomukset viimeistään Omakoirassa 31.3. 


 

Eläinten hyvinvointilaki

Astuu voimaan 1.1.2024

Määritelmä:

Eläinkilpailulla tarkoitetaan tilaisuutta, joka järjestetään eläinten tai eläinten ja ihmisten asetta­miseksi paremmuusjärjestykseen suorituksensa perusteella tai eläinten ominaisuuksien, taipu­musten tai taitojen arvioimiseksi; eläinkilpailuna ei kuitenkaan pidetä pääsääntöisesti eläinten ulkomuotoon perustuvaa arviointia varten järjestettävää tilaisuutta.

Eläinnäyttelyllä tarkoite­taan tilaisuutta, tapahtumaa, esitystä tai näytöstä, joka järjestetään eläinten tai niiden taitojen tai taipumusten esittelemiseksi yleisölle tai jonka pääsääntöisenä tarkoituksena on eläimen ulkomuodon arvioiminen. EHL 5 §