Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemistä ja koiraharrastuksen laajentamista sekä kehittää edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa. Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä.Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.
 

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä
päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 • johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta
 • edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
 • valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää kulukorvauksista ja palkkioista
 • valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnan- / tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti
 • pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka
 • päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta (11 §) ja antaa mahdollisia määräaikaisia toimintakieltoja paitsi ei Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta. Toimintakieltoja voidaan määrätä niille henkilöille, joille kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa kennelpiirin ja sitä velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta.
 • nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan toimivat Kennelliiton toimihenkilöt
 • valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä
 • valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat

Palkitsemiset:

Pohjois-Savon Kennelpiirissä nimetään vuosittain positiivinen jäsenyhdistys sekä vuoden ansioitunut koiranuori
Kennelpiiri muistaa Piirinmestareitaan, joita palkitaankin vuosittain yli kaksikymmentä.

Erillisinä kilpailuina käydään Vuoden Näyttelykoira, Vuoden VeteraanInäyttelykoira, Vuoden kanakoira, Vuoden TOKO-koira, Vuoden TOKO-tulokas, Vuoden Agilitykoira sekä Vuoden Palveluskoira. Nämä kaikki palkitsemiset suoritetaan perinteisesti Kennelpiirin vuosikokouksessa.