Jäseneksi liittyminen

Pohjois-Savon Kennelpiiri on yksi Suomen Kennelliiton alaisuudessa toimivasta 19 kennelpiiristä. Piirin jäseninä ovat rekisteröityneet yhdistykset, joiden säännöissä on mainita kenneltoiminnan harjoittamisesta. Pohjois-Savon Kennelpiirissä on jäsenenä noin 120 jäsenyhdistystä,  joissa yhteensä noin 12 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistykset ovat myös Suomen Kennelliiton jäsenyhdistyksiä. Jäsenetuna on Koiramme-lehti.

Kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyhdistyksillä on oikeus järjestää koirakokeita ja erilaisia kenneltoiminnan kursseja sekä toiminnan niin edellyttäessä olla mukana järjestämässä koiranäyttelyitä. Yhdistykset jäsenineen pääsevät nauttimaan piirin tarjoamista etuisuuksista, joista mainittakoon mm.  ansioituneiden kenneltoimijoiden palkitseminen, piirinmestareiden palkitseminen sekä kennelpiirin taloudellinen tukeminen. Hakevan yhdistyksen säännöissä tulee olla maininta kenneltoiminnasta.

Vuoden 2023 alusta alkaen Kennelpiiri ja Kennelliitto laskuttavat kumpikin oman jäsenmaksunsa.

Kennelpiirin jäsenmaksut:

  1 - 20 jäsentä     35 €
21 - 41 jäsentä     40 €
41 - 60 jäsentä     45 €
61 - 80 jäsentä     50 €
81 -      jäsentä     55 €

Kennelliitto laskuttaa jäsenmaksua 40€

Jäsenhakemuksessa tulee olla liitteenä seuraavat asiakirjat:

  1. Kopio yhdistysrekisteriotteesta (Täytyy sisältää voimassa olevat tiedot)
  2. Yhdistyksen säännöt
  3. Pöytäkirjanotteet kokouksista, joissa on päätetty anoa yhdistyksen kotipaikan mukaisen kennelpiirin ja SKL:n jäsenyyttä
  4. Mikäli yhdistys on valtakunnallinen on jäsenhakemukseen pyydettävä lausunto rotujärjestöltä

Täytä huolellisesti hakemuslomakkeen kaikki kohdat, lisää pyydetyt liitteet ja lähetä kahtena kappaleena kennelpiirin sihteerille, joka vie asian seuraavaan hallituksen kokoukseen. Mikäli kennelpiiri hyväksyy yhdistyksen jäsenekseen, lähettää sihteeri hakemuksen edelleen Suomen Kennelliitolle, josta aikanaan tulee vastaus yhdistykselle.

Yhdistysjäsenyyttä haetaan kirjallisesti.
Hakemukseen tulee liittää Kennelliiton hallituksen hyväksymän ym. asiakirjat. Yhdistysjäsenyys alkaa päivästä, jolloin Kennelliiton hallitus hyväksyy jäsenyyden. Jäsenyhdistysten sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton sääntöjen ja tarkoitusperien kanssa.

Lomake jäseneksi liittymiseen:
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jasenanomus2017_taytet_0.pdf

Ohjeet jäsenyhdistystä koskevista asioista sekä hakemusohjeet
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jasenyhdistys.pdf