Maastokorttien tilaaminen

Julkaistu 01.10.2020

Piirihallitus on kilpailuttanut maastokorttien painatuksen ja tehnyt sopimuksen, että myös alueen kokeen järjestäjät saavat kortit kilpailutettuihin hintoihin. 

  • Korttipiste, Lemminkäisenkatu 1, Kuopio, tilaukset Jouni Heikkinen, p. 0440 422 338, sp. joupet@joupet.com
  • Grano Oy, Kuopio, tilaukset: johanna.taavitsainen@grano.fi
  • merkillä "pohjois-savon kennelpiiri"
     

Kennelliitolla on olemassa kokeiden anomisaikataulu

Kennelpiiriltä anottavat kokeet:
Kokeet anotaan sähköisesti Omakoirapalvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi. 

Kokeen
pitoaika

Anomukset valmiina
Omakoirassa 

Kennelpiirin työaikaa, 
ei voi anoa enää kokeita
   1.1.–30.4.     31.8.     30.9. Hyväksyminen Omakoirassa
   1.5.–19.8.    31.12.    31.1. Hyväksyminen Omakoirassa
   20.8.–31.12.    31.3.    30.4. Hyväksyminen Omakoirassa


Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta. 
 

Kokeiden tarkoitus

Koirien eri käyttötarkoitukset ovat muokanneet rotuja haluttuun suuntaan ja eri roduille ovat kehittyneet tietyt vahvat luontaiset kyvyt. Käyttötarkoituksia on hyvin monenlaisia.Lisäksi lajikirjon joukosta löytyy ns. yhteisiä harrastelajeja, joihin voi osallistua avoimesti kaikki rodut. Näitä ovat muun muassa agility, koiratanssi ja tottelevaisuuskoulutus. Kokeissa arvioidaan koiran ominaisuuksia jalostusta ja perimää varten, kerätään arvokasta jalostustietoa.

Erilaisia koiralajeja löytyy tällä hetkellä noin 70. Kennelpiirimme alueella harrastetaan näistä arviolta noin 50 eri lajia. 

Kokeissa ja kilpailuissa mitataan miten koirakko suoriutuu kunkin koemuodon säännön mukaisista vaatimuksista. Kokeiden yksi tärkeä tarkoitus on verkostoituminen samanlajin harrastajien kanssa sekä mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden samaa lajia harrastavien kanssa.

Kokeet ja koepöytäkirjat

Kennelpiirin hallitus edellyttää, että kokeisiin ilmoittaudutaan annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti - kirjallisesti. Järjestäjän kanssa sovitaan ilmoittautumismaksun maksutavasta. Jos osanottaja jää pois kokeesta ilmoittamatta siitä ennen ilmoittautumisajan päättymistä, on osanottomaksu aina maksettava, ellei kysymyksessä ole sääntöjen mukainen hyväksyttävä syy poisjääntiin.

Kokeiden ajantasaiset säännöt ja ohjeet löytyvät Kennelliiton sivuilta ...