Kokoamme tälle sivulle täsmäohjeita, joiden avulla toivomme helpottavamme työtänne koetoiminnan parissa. 
 

Huomioitavaa...

Kurssit ja koulutustilaisuudet anotaan kaikki 3 kk ennen tilaisuutta

Kaikki kurssianomukset tulee tehdä Omakoira palvelun kautta sähköisesti. Kurssianomukset käsittelee ja hyväksyy kennelpiiri viimeistään kaksi kuutautta ennen aiottua kurssiaikaa. Anomusten tulee olla Omakoirassa kennelpiirillä käsiteltävänä vähintään kolme kuukautta ennen kurssin alkua. Poikkeuksen tekee yhdistykset, jotka voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää yksinomaan omille jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan.

*****

Palkintotuomaritietojen lisääminen Omakoiraan

Koekausi on käynnissä ja sääntöjäkin on päivitetty monessa metsästyskoiralajissa, näin asiansa osaavia palkintotuomareita tarvitaan, jotta koirat voivat osallistua kokeisiin..

Käykää tarkistamassa, näkyykö tiedot Kennelliiton tapahtumakalenterin tuomarihaussa. osoitteessa: Tapahtumakalenteri - Tuomarit (kennelliitto.fi)

Jos tietojasi ei sieltä löydy, niin ottakaapa yhteyttä lähettämällä kuva palkintotuomarikortin etusivusta (laji ja myöntöpäivä) sekä SKL jäsennumeronne tarvitaan päivitystä varten. Lähettäkää tiedot osoitteeseen sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi, NIMEÄ POSTI PALKINTOTUOMARIOIKEUDEN LISÄYS, näin pääsen lisäämään tietosi ja ne näkyvät myös Omakoirassa. Piirissä on erikseen nimetyt palkintotuomaripätevyyksien myöntäjät, mutta Omakoiran  käyttö on delegoitu piirisihteerille, joten piirikouluttajat tai palkintotuomarikorttien myöntäjät eivät voi lisätä näitä pätevyyksiä Omakoiraan, sen tekee piirin sihteeri. 

Huom. Tietosi näkyvät vain, jos olet Kennelliiton jäsen. Liity Kennelliiton jäseneksi | Suomen Kennelliitto

Halutessasi käytä sähköistä ilmoitusta: Palkintotuomarit - Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

Jos et ole kennelliton jäsen, niin palkintotuomariluetteloita ylläpitää kennelpiirin nimeämä yhdistys tai kennelpiiri. 

Lisätiedot:
Eija, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
p. 0400 600034 klo 16 jälkeen

*****

Ohjeet koetoimitsijapätevyyden myöntämiseen

Pätevyydet haetaan oman kennelpiirin sihteeriltä mahdollisimman pian koulutuksen jälkeen. 

Pohjois-Savon Kennelpiiri on tarkentanut koetoimitsijoiden pätevyyksien myöntämistä seuraavasti. Jos pätevyyttä haetaan yli kaksi vuotta vanhoilla koulutustodistuksilla, on kokelaan käytävä koetoimitsijan koulutus uudelleen jatkokoulutuksena. Perusteena pidetään kokoaikaista ja jatkuvaa Kennelliiton ohjeistusten muuttumista ja päivittymistä. Näin turvataan, että koetoimitsijoilla on uusin ja ajankohtainen tieto säädöksistä ja koetapahtumat onnistuvat Kennelliiton ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. 

Pätevyyden voimaan astuminen

Koetoimitsijapätevyys astuu voimaan heti kun kennelpiiri pätevyyden erikseen myöntää. Se ei astu automaattisesti voimaan kurssin suorittamisesta. Pätevyyden myöntämista haetaan erikseen piirihallitukselta, joka on delegoinut prosessin hoitamisen kennelpiirin sihteerille, joka meillä on Eija Airaksinen. Piireillä on oikeus myöntää tai olla myöntämättä painavasta syystä pätevyyttä.

Kennelpiiri järjestää koetoimitsijoille muutaman vuoden välein jatkokoulutustilaisuuden, jonka käymällä varmistat pätevyyden voimassapysymisen. Viimeisin koulutus pidettiin kesällä 2023.

Toimi näin:
Kurssilainen lähettää koulutus/kurssitodistuksen huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Todistuksesta tulee ilmetä myös koetoimitsijan peruskurssin suorittaminen. (tämä on suositeltava tapa, jos käyt koulutuksen vieraassa kennelpiirissä, koska tieto ei välttämättä kulje kaikkien piirien välillä). 

Tai Piirikouluttaja lähettää hyväksytysti suorittaneiden henkilöiden tiedot suoraan piirisihteerille. Ja kokelas hakee pätevyyden myöntämistä sihteeriltä todistamalla koetoimitsija 1 kurssin suorittamisen, tähän käy mainiosti Omakoirasta saatava kuvakaappaus, jossa näkyy KT1 kurssin suorittaminen ja hänen kennelliiton jäsennumeronsa.

Kennelpiirin sihteeri lisää samalla Omakoira -järjestelmään pätevyyden ja arkistoi asiapaperit. Kun pätevyys on lisätty Omakoiraan, tieto alkaa näkyä koetoimitsijarekisterissä ja henkilön omalla sivulla Omakoira-järjestelmässä, josta hän voi todistaa koetoimitsijan pätevyyden voimassaolon. 

Koetoimitsijan on muistettava päivittää yhteystietojensa muutos Omakoira -järjestelmään, koska mm. kennelpiiri ja -liitto käyttävät Omakoirasta yhteystietoja.

Pätevyyden myöntää meillä aina Kennelpiiri, ei piirikouluttaja
TOKO, rallytoko, vinttikoirat, palveluskoirat, agility jne.. pätevyydet myönnetään omissa lajiliitoissa

*****

Pätevyydet tulee hakea Kennelpiiristä mahdollisimman pian koulutusten jälkeen

Kennelpiiri on tarkentanut koetoimitsijoiden pätevyyksien myöntämistä siten että, jos pätevyyttä haetaan yli kaksi vuotta vanhoilla koulutustodistuksilla, on kokelaan käytävä koetoimitsijan koulutus uudelleen, koska Kennelliiton ohjeistuksiin tulee kokoajan muutoksia. Tällä turvataan, että koetoimitsijoilla on ajankohtainen tieto säädöksistä ja koetapahtumat onnistuvat Kennelliiton ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

*****

Tarkastakaa omat koehakemuksenne, onko ajankohtiin tehty pakollisia siirtoja!

Jaostojen puheenjohtajat sovittelivat eilen 12.4. syksyn koekalenterin ja olivat pakotettuja siirtämään muutamia kokeita lauantailta sunnuntaille (saman viikonlopun sisällä) päällekkäisyyksien vuoksi. Mm. SM-kokeet, niiden valintakokeet, piirinmestaruuskokeet ja piiriottelut yms. ovat arvokokeita, ja näitä ei voi siirtää, koska niillä on ennalta sovittu pitoajankohta ja monet hyväksytty jo joulukuussa. Näin peruskokeita on ollut pakko siirtää toiselle päivälle. Jaosto on tutkinut myös, ettei samalla seudulla ole samaan aikaan monia kokeita. Koepäivien siirtojen tarkoitus on turvata kaikkien kokeiden mahdollisimman hyvä onnistuminen ja pyrkimys ehkäistä osallistuja- ja maastopulaa.

Peruskokeita, ns. "reppukokeita" voi anoa 2-6 viikkoa ennen koetta, jos tarpeita tulee. Muistakaa tarkastaa ennen anomista Kennelliiton tapahtumakalenterista, joka löytyy osoitteesta https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Kokeet, ettei aikomalle päivälle on omalla seudullanne jo hyväksyttyjä kokeita. Näitä "pikakokeita" ei myönnetä anotulle päivälle, jos ne häiritsevät jo hyväksyttyjä kokeita. Anomuksen pääsette itse tekemään yhdistyksenne tunnuksilla Omakoira-järjestelmään, mutta muistakaa lähettää tieto piirin sihteerille, joka hyväksyy hakemuksen (whatsapp viesti käy p. 0400 600 034).

Muistattehan että lupautuminen vastaavaksi koetoimitsijaksi ja ylituomariksi on sitova, vain perustellusta syystä henkilön voi vaihtaa. Asiasta on ilmoitettava etukäteen piirin sihteerille spostiin sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi. Sihteeri tekee myös toimihenkilömuutokset koeanomuksiin, tämä on tärkeää, muutoin tulostallennus koepäiväna ei onnistu. 

Tiedustelut Kari Leppänen, p. 040 164 4600

*****

Tärkeä tiedote luolakoiraharrastajille

Luolakoirien taipumuskokeista on Kennelliiton tietoon tullut epäily kokeissa tapahtuneesta sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 26.3.2023 päättänyt välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskoetoiminnan (LUT, LUO) sekä siihen liittyvän luolakoirien harjoittamisen toistaiseksi. Asian jatkovalmistelu on siirretty Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle.

Tässä on tiedoksi Kennelliiton hallituksen päätös kokonaisuudessaan:

Hallituksen päätös 26.3.2023 (4/23):

Hallitus päätti välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskoetoiminnan (LUT, LUO) sekä siihen liittyvän luolakoirien harjoittamisen toistaiseksi. Hallitus päätti antaa asian jatkovalmistelun koe- ja kilpailutoimikunnalle. Esitys toimenpiteistä tulee tuoda hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

Kohta tarkastettiin heti.

Kennelliitto peruu kaikki jo myönnetyt LUT- ja LUO-kokeet, eikä uusia kokeita toistaiseksi myönnetä. Lisätietoja asiasta antaa koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Jukka Immonen, jukka.immonen@kennelliitto.fi, 040 836 9960. Kennelliitto on perunut myös kaikki LUT-koulutustilaisuudet (kurssit ) sekä kieltänyt kaikenlaisen luolakoirien kouluttamisen, joten näitä ei saa tässä vaiheessa järjestetää.

Ystävällisin terveisin

Kaisa Åkerman, Koe- ja kilpailusihteeri, Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry.
puh. (09) 8873 0286, kaisa.akerman@kennelliitto.fi

*****

Ylituomarikurssille voi hakeutua henkilö

joka omaa vahvan kokemuksen omasta koelajista (koetoimitsijana toimiminen noin viiden vuoden aikana), olla tunnettu luotettavana koiraharrastajana sekä on kiinnostunut ylituomarin tehtävästä. Ylituomarin tulee olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan ylituomariksi sopiva henkilö.

  • Piirihallitus tekee päätöksen ylituomarikoulutukseen hyväksymisestä (peruskoulutus)
  • Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjestää aina jokin Kennelpiiri, peruskurssi on kaikille koemuodoille sama
  • Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille
  • Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit (ylituomari 2 koulutus) määrittelevät rotujärjestöt ja rotuliitot, näin lajeilla voi olla eroja kriteereissä.

Rotujaostot antavat lausuntonsa henkilön hyväksymiseksi peruskoulutukseen. 

****

Vastaavan koetoimitsijan rooli ja toiminta kokeissa

Koetoimitsijat ovat koemuotoon pätevöityjä toimitsijoita. Heiltä vaaditaan voimassa oleva pätevyys tehtävään sekä tarvittavat jäsenyydet tulee olla voimassa. Vastaava koetoimitsija voi toimia koetoimikunnan puheenjohtajana, koska hän vastaa koesääntöjen mukaisesta kokeenkulusta, valmisteluista, järjestelyistä ja toteutuksesta. Näin vastaavan koetoimitsijan onkin oltava koepaikalla vastaavan koetoimitsijan roolissa koko kokeen ajan (kokeen avauksesta aina kokeen päättötilaisuuteen saakka).

Jos koetoimitsija joudutaan vaihtamaan kokeeseen, järjestelmään muutoksen tekee kennelpiirin sihteeri ja vaihdoksen hyväksyy piirihallitus. Muistattehan että vaihtamiseen tulee olla pätevä syy (sama kuin ylituomarivaihdoksissa). Koetoimitsijoiden toimista on piiriin tullut enenevissä määrin erilaisia kysymyksiä, näin kennelpiiri on päättänyt järjestää yleisen koulutustilaisuuden, jossa yhtenä aiheena käydään läpi kokeiden toimihenkilöiden toiminta, vastuu, rooli ja velvollisuudet. Koulutus on samalla koetoimitsijoiden jatkokoulutus ja siitä tehdään merkintä Omakoira-järjestelmään.

****

Koetta ei siirretä, jos ei ole osallistujia se perutaan aina silloin

Koe voidaan siirtää vain seuraavilla perusteilla:

  • sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman epäedulliset tai koiria vahingoittavat
  • järjestäjästä riippumaton koealueen peruutus tai käytön este
  • koetta ei voi järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla
  • tuomarin äkillinen, ylivoimainen este, mikäli sijaista ei kohtuudella saada hankittua; esimerkiksi sairaus, onnettomuus, kuolema tms.
  • muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa mainitun syyn vuoksi

****

Ylituomari-, varaylituomari, tai koetoimitsijatehtävän peruuttaminen, 

Kun olet lupautunut ylituomariksi tai varaylituomariksi, lupaus on sinua sitova. Pätevä syy poisjäännille tai vaihtamiselle on esim. sairaus, työeste, perhejuhlat, hautajaiset tms. Tällöin ylituomarin on välittömästi otettava yhteys kokeen järjestäjään ilmoittaakseen asiasta. Valmistauduttava tarvittaessa ehdottamaan sijaista. Sijaisesta päättää kuitenkin järjestäjä ja kennelpiirin tulee AINA ylituomarimuutos vielä hyväksyä. Kokeiden järjestäjien tulee huolehtia kokeita anoessaan, että sopivat ennen tallentamista ylituomarin kanssa tehtävästä. Jälkikäteen muutoksen voi hyväksyä vain ym. tapauksessa. Kokeenjärjestäjä on välittömästi yhteydessä oman kennelpiirinsä sihteeriin ja ilmoittaa muutoksesta, piiri tallentaa omakoiraan nämä muutokset, nämä ei siirry koiratietokannasta omakoiraan.

****

Ylituomarin toiminta koetoimitsijana ja ylituomarina samassa kokeessa

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 5.10.2022: Ylituomari ei voi toimia kokeen vastaavana koetoimitsijana, jos hän on lupautunut kyseisen kokeen vastaavaksi tai varalla olevaksi ylituomariksi. Vain ns. kokokauden kokeet ovat sallittuja, koska niihin ei nimetä vastaavaa koetoimitsijaa. Koetoimitsija voi antaa puolueetonta lausuntoa ylituomarin työskentelystä, ja toisin päin, mahdollisessa valitustilanteessa.

****

Kokeita voi anoa myös nopealla aikataululla

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita (ns. reppukokeet, täytekokeet) aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Kun teette koeanomuksen Omakoiraan käyttäen tätä lyhyttä aikaa, muistakaapa lähettää myös ilmoitus tekstiviestillä tai sähköpostilla piirinsihteerille Eijalle. Näin hän osaa käydä Omakoirassa käsittelemässä koeanomuksen. Huomioikaa ettette ano koetta jo myönnettyjen kokeiden kanssa yhtä aikaa! Tarkastelkaa Kennelliiton Tapahtumakalenteria 

****

Osallistuminen ylituomareiden jatkokoulutukseen 

Ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta ja hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana. Esim: Mikäli rotujärjestö järjestää jatkokoulutusta joka vuosi on ylituomarin osallistuttava koulutukseen vähintään joka toinen vuosi Kennelpiirin, rotujärjestöjen ja –liittojen on valvottava, että ylituomari on osallistunut jatkokoulutukseen rotujärjestön tai –liiton vaatimusten mukaan ennen kuin hänelle annetaan uusi ylituomaritehtävä. Sääntömuutosten jälkeen on ylituomareiden käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus ennen kuin hän voi ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä. Ylituomarien jatkokoulutusta saavat järjestää kennelpiirit, rotujärjestöt ja –liitot yhteistoiminnassa keskenään. Jatkokoulutustilaisuuksista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton Tapahtumakalenterissa

****