Koepöytäkirjojen tarkastaminen 

Kokeiden tulosten tallennus
Kennelliiton hallitus on 3.10.2019 päättänyt, että niissä koemuodoissa, joissa on sähköinen tuloksien tallennus mahdollista, ei tuloksia oteta enää vastaan paperimuodossa.

Vastaava koetoimitsija tallentaa koirakohtaiset tulokset. 

 • Koiratietokanta: 1.1.2020 alkaen AJOK/BEAJ, DRAJ, HIRV, KEAJ, LINT, sekä kokokauden kokeet AJOK/BEAJ, DRAJ, HIRV, HIRV-J, KARH, KEAJ, LINT, VAHI tulokset tallennetaan ainoastaan koiratietokantaan. Kirjautuminen tapahtuu ylituomarin tunnuksilla. Koepaperit arkistoidaan järjestäjän toimesta ja säilytetään. Papereita ei lähetetä pöytäkirjantarkastajalle, ne siirtyvät hänelle sähköisesti, kun koe on kuitattu valmiiksi.
   
 • Omakoira: 1.1.2020 alkaen muut kokeet, joiden tulokset voidaan tallentaa Omakoira-palvelun kautta ovat: KAER, KAER vesit, KVK, LUT, MEJÄ, MÄAJ (paitsi kokokauden koe), NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, REK, REKÄ, SPA, SPME, SPME-vesit, SPME-V, VEPE, VERI, WACH ja WACH-M.
 • Vastaavalle koetoimitsijalle tulee Omakoira-palveluun Tapahtumat-välilehti näkyviin, jossa on kohta ”Kokeet” ja sen alla ”Vastaava koetoimitsija”, kun hänet on merkitty jonkun kokeen vastaavaksi koetoimitsijaksi.
 • Sähköisesti tallennetuista kokeista koirakohtaiset pöytäkirjat tulee edelleen toimittaa Showlinkille rotujärjestöpostitusta varten (ei koepöytäkirjan tarkastajalle)
 • Ylituomari saa tiedon sähköpostilla, kun tulokset on tallennettu. Hän tarkistaa tiedot (koirat, tulokset) ja korjaa tarvittaessa sekä hyväksyy ne Omakoira-palvelussa. 
 • Kun tulokset on hyväksytty, niitä voidaan korjata vain oikaisuvaatimusmenettelyn kautta.
 • Kokeen tulokset näkyvät jalostustietojärjestelmässä harmaalla, kun koetoimitsija on tulokset tallentanut. 
 • Tulos on virallinen ylituomarin hyväksymisen jälkeen. 

Jos koe siirretään tai perutaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi sihteerille sähköpostitse kennelpiirille,
os. sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi tai soittaa p. 0400 600034

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KOETOIMITSIJATIEDOT OVAT OIKEIN KOETIEDOISSA JO ENNEN KOETTA.

Tällä hetkellä sähköisesti ei voi tallentaa tuloksia seuraavista lajeista: luolakoirien metsästyskoe LUME, Noutajien käytännön metsästyskoe NKM, VAHI, luonnonluolan tarkastus LUO ( jos tehdään LUMEn yhteydessä ja pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskoe PIKA. Näiden koelajien paperit lähetetään kennelpiirin nimetylle pöytäkirjojen tarkastajalle, joka tarkastaa tulokset ja lähettää paperit Kennelliittoon ja rotujärjestöön.

 • LUME, LUO, PIKA pöytäkirjat tarkastaa Sari Vähäkoski, vahakoski.sari(at) gmail.com
 • NKM koepöytäkirjat tarkastaa Tuija Löppönen, lopponentuija(at) gmail.com
 • VAHI koepöytäkirjat tarkastaa Eija Airaksinen, sihteeri(at) pohjois-savonkennelpiiri.fi
 • Omakoiraan tallennetaan tulokset Kennelliiton tapahtumakalenterin kautta 
 • Koiratietokantaan tulokset tallennetaan koiratietokanta.fi sivuston kautta. (saatte lisätietoa rotujärjestöltä, nimetyltä lajin koepöytäkirjojentarkastajalta).

Ohjeet löytyvät: www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koetulosten-tallentaminen-sahkoisesti-omakoira-palvelussa