Avustusten hakeminen

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään
Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään arvokokeiden järjestämisessä ja jäsenyhdistyksen ensimmäisen kokeen järjestämisessä ohjeen mukaisesti. Se myöntää joissakin erikoistapauksissa myös kohdeavustuksia.

Kennelpiiri ei pääsääntöisesti maksa kokeiden osanottomaksuja, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Niistä huolehtivat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti. Kennelpiiri kohdentaa avustukset suoraan jäsenyhdistyksilleen.

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset
Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää erityisiä avustusta jäsenyhdistykselleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin, harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin. Hakemukset tulee toimittaa kennelpiirille ennen tapahtuman tai hankinnan toteuttamista. Hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman tiedot, tapahtuman budjetti sekä toimintakertomus taustatietoineen.

Budjetointivelvollisuus
Piirihallitus velvoittaa budjetoimaan etukäteen kokeen tulo- ja kulurakenteen. On tärkeää suunnitella koetapahtuman kokonaisvaltaiset tulot, että niillä katetaan kokeen kaikki kulut, Näin järjestäjä välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Piirihallitus avustaa ohjeen x summalla arvokokeita, eikä ole vastuussa tappioista. 

Kaikki avustusanomukset
tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä. Maaotteluissa tms. on ensisijaisesti käännyttävä oman rotujärjestön puoleen.

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.