Kehätoimitsijakoulutus

(Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta 10.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen)

Pätevöitymisen edellytykset

Kehätoimitsijakurssille pyrkivän tulee:

olla Kennelliiton jäsen
olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö
olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä
Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään 16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä.

Pätevyyden säilyttämisen edellytykset

voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys
jatkokoulutuksiin osallistuminen
toimiminen kehätoimitsijana vähintään kerran vuodessa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa koiranäyttelyssä
Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään kennelpiirin toimihenkilölle.

Näiden vaatimusten lisäksi kennelpiireillä voi olla lisävaatimuksia pätevyyden säilyttämiseksi.
Tämä pätevöimisohje sekä piirikohtaiset lisävaatimukset tulee olla kehätoimitsijoiden saatavilla.

Harrastusseurantalomakkeen saatte näyttelyohjaajalta.
Lomakkeeseen kerätään merkinnät tapahtumajärjestäjältä tai näyttelyohjaajalta. Kehätoimitsijakortit uusitaan viiden vuoden välein ja uusimisvaiheessa kehätoimitsijan tulee voida osoittaa toiminta edelliseltä kaudelta.

Kurssikalenteri

Kehätoimitsijakoulutuksien järjestämisestä Kennelpiirissä huolehtivat näyttelyohjaajat oman koulutuskalenterinsa puitteissa. Vuosittain pidetään yksi peruskoulutus ja tarvittavat jatkokoulutukset kehätoimitsijoille ja näyttelytoimikunnille.

Kehätoimitsijakortin myöntäminen

  • Kehäsihteerien korttien myöntämisestä ja uusimisesta huolehtivat Kennelpiirin alueella toimivat näyttelyohjaajat
  • Kehätoimitsijakortti on uudistunut vaaleaksi muovikortiksi ja uusi kortti on voimassa aina neljä vuotta
  • Kortin haltijalla on vapaa pääsy kaikkiin pohjoismaisiin näyttelyihin ja käyttökokeisiin
  • Kehätoimitsijan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen
  • Muuttuneet yhteystiedot tulee ilmoittaa piirimme näyttelyohjaajille

Kortin voimassaolo

  • Pohjois-Savon Kennelpiirissä vaaditaan kortin voimassaolemiseksi yksi kehätyöskentely sekä osallistuminen jatkokoulutuksiin
  • Kehätyöskentelyn voi korvata työskentelemällä jossakin Kennelpiirin alueen näyttelytoimikunnan tehtävissä (näyttelyn sihteeri, tuomarisihteeri, rahastonhoitaja, toimistopäällikkö tai puheenjohtaja)
  • Mahdolliset muut nimetyt tehtävät tai näyttelytoimikunnan jäsenyys sinänsä eivät kehätoimitsijakortin uusimiseen riitä
  • Kortin pidentyneen voimassaoloajan vuosi oma kirjanpito kehätoimitsijana olemisesta, koulutuksiin osallistumisesta ja näyttelytoimikunnassa toimimisesta on toivottavaa

Kehätoimitsijakortin uusiminen ja katoaminen

  • Jos korttisi katoaa voi uutta korttia anoa sähköpostitse Sarilta. Kortit uusii näyttelyohjaajja Sari Vähäkoski, sari.vahakoski (at) pohjois-savonkennelpiiri.fi

Kehätoimitsijakortit teille myöntää