Ylituomarikoulutus

Pohjois-Savon Kennelpiirin vaatimukset koetoimitsijan peruskoulutukseen hyväksymiseksi: 

Ylituomariksi aikovalla on pitkä tie pätevöitymiseen, eli kannattaa harkita asiaa monelta kannalta ja olla liikkeellä riittävän ajoissa. Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus haluaa kokelaitten hakupaperit vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tutustuttavakseen. Tätä ennen kennelpiirin rotujaosto antaa oman lausuntonsa henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään. 

Ylituomarikurssille voi hakeutua henkilö, joka omaa vahvan kokemuksen omasta koelajistaan, on arvostettu ja luonteensa sekä arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva ja luotettamusta nauttiva koiraharrastaja

 • Omattava ylituomarille tarvittavia luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe- ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin ja niiden eroihin
 • On kiinnostunut ylituomarin tehtävästä, sekä on fyysisesti ja psyykkisesti ylituomariksi sopiva henkilö
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut jatkokoulutuksiin 
 • Osallistunut riittävän usein kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen ja kokeiden järjestäminen on hänelle tuttua (mm. koetoimitsijana toimiminen vuosittain noin viiden vuoden aikana)
 • Lisäksi on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kilpailijana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • Pystyttävä tarvittaessa kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Piirihallitus tekee päätöksen ylituomarikoulutukseen hyväksymisestä (peruskoulutus)

 • Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjestää Kennelpiiri, kurssi on kaikille koemuodoille sama
 • Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille
 • Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit (ylituomari 2 koulutus) määrittelevät rotujärjestöt ja rotuliitot, näin lajeilla voi olla eroja kriteereissä.
 • Rotujaostot tutustuvat hakemuspapereihin puoltaen/ei puoltaen hyväksymistä vaikka piirihallitus tekee päätöksen henkilön hyväksymisestä ylituomarien peruskoulutukseen.

Kennelliiton jäsenyhdistys esittää hakijaa kurssille, hakemukseen tarvitaan aina hakijan vakituisen asuinpaikan kennelpiirin puolto. Koulutus koostuu kahdesta osasta, peruskoulutuksesta ja lajikohtaisesta erikoistumiskoulutuksesta.

Ylituomarien peruskurssien järjestämisestä vastaavat kennelpiirit. Tietoa alkavista kursseista saatte Kennelliiton tapahtumakalenterista, kennelpiireistä sekä lisäksi Koiramme-lehdestä. Koulutus noudattaa lohkojakoa siten, että vuosittain järjestetään vähintään neljä ylituomarien peruskurssia, yksi kullakin lohkolla. Pohjois-Savo kuuluu idänlohkoon (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Suur-Savo ja Pohjois-Savo)

****

Kennelliitto: Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva ja luotettamusta nauttiva koiraharrastaja
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe- ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin ja niiden eroihin
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kilpailijana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • Pystyttävä tarvittaessa kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen
 • Osallistunut riittävän usein kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen ja kokeiden järjestäminen on hänelle tuttua
 • Lisäksi on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Puollon hakeminen ja tarvittavat liitteet

 • Kokelas on yhteydessä hyvissä ajoin Kennelpiirin sihteeriin (sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi)
 • Kokelas laatii allekirjoitetun hakemuksen, josta tulee käydä ilmi alla olevat yhteystiedot
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan kattavan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään tai tarvittaessa rotujärjestötä
 • Kokelas todistaa toimintansa kokeen järjestelyissä ja lähettää hakemuksen liitteenä myös palkintotuomari- ja koetoimitsijatehtävänsä, vihreästä kortista kopiot ja Omakoirasta kuvakaappaus (on tärkeää todistaa koko toiminta). 
 • Nämä lähetetään Kennelpiirin sihteerille, joka huolehtii rotujaoston ja hallituksen käsittelystä (hakemusten vuoksi ei järjestetä erillistä hallituksen kokousta)
 • Piirisihteeri lähettää käsittelyn jälkeen kokelaalle tiedon kurssille hyväksymisestä ja ns. sinisenkortin, jonka kokelas täyttää kaikilta osilta, kortti toimitetaan ylituomarien peruskurssin johtajalle

Kennelpiirin puoltoa varten hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • henkilön koko nimi, kutsumanimi alleviivattuna
 • syntymäaika
 • kennelliiton jäsennumero
 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • kotikunta
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • puoltava rotujärjestö tai kennelliiton jäsenyhdistys
Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen koulutuksen järjestäjälle
 • Esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta toimitetaan koulutuksen järjestäjän ohjeita noudattaen koulutuksen järjestäjälle


Kennelliiton Kurssikalenteri
Kennelliiton Ylituomarihaku

****

Ylituomarikoulutus, osa 2                                 

 • Läpäistyään ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
 • Erikoiskoulutuksen järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti
 • Koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus- ja koearvosteluista

 • Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa harjoitusarvostelunsa, ilmoitus asiasta lähetetään osoitteeseen sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
 • Harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää rotujärjestö

Pätevöinti

 • Käytyään koulutukset, anomuksen pätevöittämisestään tekee kokelas itse
 • Anomuksena käytetään Esitys ylituomarikoulutukseen -korttia, johon hankitaan rotujärjestön tai rotuliiton lausunto, rotujärjestöt tai lajiliitot lähettävät kortin suoraan Kennelliittoon 
 • Henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta
 • Ylituomarilla on oltava voimassa oleva ko. koemuodon koetoimitsijapätevyys, palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.

Ylituomareiden jatkokoulutus

 • Ylituomarin tulee osallistuttava lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen vuosi
 • Hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana
 • Kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä

Sähköinen ylituomari löytyy puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta, joka toimii kuten perinteinen kortti. Halutessasi Kennelliitto kirjoittaa sinulle myös perinteisen kortin.

Ylituomariluetteloita ylläpitää Kennelliitto ja ne löytyvät TÄSTÄ