Kennelpiirin tiedotteet

Omistaja/haltija - lisää koiran tiedot ruokaviraston rekisteriin!

Julkaistu 01.12.2023

KUUKAUSI AIKAA ILMOITTAA KOIRAT RUOKAVIRASTONREKISTERIIN!

Koirien rekisteröinti on pakollista.

Koirarekisteri on Ruokaviraston ylläpitämä viranomaisrekisteri, johon talletetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 68/2022 5 § mukaiset tiedot koirista ja koirien haltijoista. Ennen vuotta 2023 syntyneet koirat ilmoitetaan rekisteriin vuoden 2023 loppuun mennessä. 1.1.2023 jälkeen syntyvät koirat ilmoitetaan rekisteriin viimeistään 3 kuukauden iässä. Mikäli koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen tätä, tiedot on ilmoitettava ennen haltijan vaihdosta.

Kattava ohjeistus löytyy linkin takaa: https://www.ruokavirasto.fi/…/koirat-kissat…/koirarekisteri/

Pääset ilmoittamaan koirasi linkin takaa: https://koira.lemmikkielainrekisteri.fi/

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet