Kennelpiirin tiedotteet

Muistutus kokeiden anomisaikataulusta

Julkaistu 29.03.2024

Kennelpiirissä noudatetaan Kennelliiton kokeiden anomisaikataulua

Kennelpiiriltä anottavat kokeet:
Kokeet anotaan sähköisesti Omakoirapalvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi. 

Kokeen
pitoaika

Anomukset valmiina
Omakoirassa 

Kennelpiirin työaikaa, 
ei voi anoa enää kokeita
   1.1.–30.4.     31.8.     30.9. Hyväksyminen Omakoirassa
   1.5.–19.8.    31.12.    31.1. Hyväksyminen Omakoirassa
   20.8.–31.12.    31.3.    30.4. Hyväksyminen Omakoirassa


Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta. 

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet