Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliitto hakee uusia kennelneuvojia koko maahan

Julkaistu 26.10.2016

Oletko kiinnostunut luottamustoimesta, jossa voit olla koirien ja kasvattajien apuna? Hae tärkeään luottamustehtävään Kennelliiton kennelneuvojaksi!

Kennelneuvoja on Kennelliiton kouluttama ja valtuuttama henkilö, joka tekee vapaaehtoistyötä neuvomalla kasvattajia ja koiranomistajia koiranpitoon liittyvissä asioissa ensisijaisesti oman kennelpiirinsä alueella. Kennelneuvoja toimii Kennelliiton alaisuudessa yhteistyössä kasvattajien, koiranomistajien, kennelpiirien, aluekouluttajien ja eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Kennelneuvojaksi hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • hyvä kenneltietämys sekä järjestökokemus kennelpiirissä ja/tai rotujärjestössä ja/tai alueellisessa kenneljärjestössä
  • puolueettomuus ja hyvä yhteistyökyky
  • hyvät neuvottelu-, kuuntelu- ja esiintymistaidot
  • hyväksytysti suoritettu kasvattajan perus- ja jatkokurssi
  • voimassaoleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa
  • voimassaoleva kasvattajasitoumus
  • moitteeton osallistuminen kennelharrastukseen viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Hae kennelneuvojaksi vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella 31.12.2016 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä kokemuksesi koiraharrastuksessa. Liitä hakemukseen kopiot kasvattajan perus- ja jatkokurssien todistuksista sekä omalta kennelpiiriltä saamasi kirjallinen hyväksyntä kennelneuvojaksi hakemisesta.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun. Haastattelujen jälkeen jatkoon valitut osallistuvat koulutusviikonloppuun, johon osallistuminen on edellytys mahdolliselle kennelneuvojaksi nimeämiselle. Koulutusviikonloppu järjestetään 11.–12.2.2017 Vantaalla. Koulutusviikonlopun jälkeen Kennelliiton hallitus nimeää uudet kennelneuvojat kasvattajatoimikunnan esityksestä.

Kennelneuvojatoiminta perustuu kennelneuvojaohjeeseen, jonka voit lukea kennelneuvontasivulta.

Hakemukset tulee toimittaa skannattuna osoitteeseen: kasvattajatmk@kennelliitto.fi

Lisätietoja kennelneuvojatoiminnasta:
 Katariina Suomi
 kennelneuvonnan koordinaattori
 (09) 8873 0283
 

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet