Kennelpiirin tiedotteet

Karhunmetsästykseen 81 poikkeuslupaa

Julkaistu 01.10.2015

Riistakeskus

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 81 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen torstaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Kehittyvän kannan lupa-alue on laajempi kuin viime vuonna, ja samalla alueen pyyntikiintiö on kasvanut. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa 52 karhua.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 13 karhun metsästämiseen kehittyvän kannan hoitoalueelle, eli läntiseen Suomeen ja Pirkanmaalle. Maa- ja metsätalousministeriön asetus mahdollistaa ensimmäistä kertaa karhun metsästyksen kaikkialla kehittyvän kannan alueella, kun se aikaisemmin sallittiin vain Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan maakunnissa. Poikkeusluvat on myönnetty länsirannikolle Satakunnasta aina Pohjois-Pohjanmaalle saakka sekä Pirkanmaan keski- ja pohjoisosien muodostamalle alueelle, jossa karhuja esiintyy paikoin yhtä runsaasti kuin Keski-Suomen alueella. Lupa-alueen laajentumisen myötä myös pyyntikiintiö on kasvanut viime vuodesta seitsemällä. Lupamäärän ei arvioida hidastavan merkittävästi tavoiteltua kannan kasvua ja levittäytymistä, mutta se mahdollistaa karhun ihmisarkuuden lisäämisen ja konfliktien vähentämisen alueella. Kehittyvän kannan hoitoalueella saatiin saaliiksi viime metsästyskaudella 6 karhua.

Itä-Suomen vakiintuneen karhukannan hoitoalueella Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 53 karhun metsästämiseen. Poikkeuslupia on painotettu Kainuun metsäpeura-alueelle, Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen, joissa karhukanta on tiheämpi kuin muualla hoitoalueella. Tavoitteena on pitää karhujen määrä hoitoalueella samansuuruisena kuin viime vuosinakin. Viime metsästyskaudella tältä alueelta saatiin saaliiksi 49 karhua.

Levittäytymisvyöhykkeellä Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 15 karhun metsästykseen. Poikkeuslupia on kohdennettu Keski- ja Kaakkois-Suomen sekä Etelä-Savon karhutihentymäalueille. Tavoitteena on, että karhukanta kasvaa maltillisesti, jotta alueelta siirtyisi yksilöitä myös harvemman kannan alueille. Levittäytymisvyöhykkeeltä saatiin saaliiksi viime metsästyskaudella 18 karhua.

Poronhoitoalueella karhun pyynti tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön asettamin kiintiöin, joita on kasvatettu vahinkokehityksen perusteella. Kasvua on 10 karhua edelliseen metsästysvuoteen nähden. Kiintiö on yhteensä 52 karhua, josta itäiselle poronhoitoalueelle on asetettu 37 karhun kiintiö ja läntiselle 15. Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi 30 karhua ja läntiseltä 14 karhua. Viimeisenä päivänä kaadetut karhut lisäsivät saalismäärää kahdella suhteessa lupakiintiöön. Karhun aiheuttamista vahingoista suurin osa aiheutuu porotaloudelle, joten metsästyksen avulla pyritään vähentämään karhun porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat alueittain

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet