Kennelpiirin tiedotteet

Linnunhaukun PM-kokeen järjestämisohje kommentoitavaksenne.

Julkaistu 21.02.2015

Sääntöön toivotaan kommentteja!
Laittakaa ne Janne Ryhäselle sähköpostilla janne.ryhanen@hotmail.com helmikuun loppuun mennessä. T: Lintujaosto


LINNUNHAUKUN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

  1. KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN

Piirinmestaruuskoe on samalla myös kennelpiirin karsintakoe lohkon valintakokeeseen.

Piirinmestaruuskokeen saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Kokeen järjestämisvuorojen koordinoinnista ja kokeen valvonnasta vastaa kennelpiirin lintujaosto. Mahdollisuuksien mukaan kokeen järjestämistä vuorotellaan piirin eri alueilla.

            Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain syyskuun toinen tai kolmas viikonloppu.

Koe järjestetään kaksipäiväisenä kokeena siten, että jokaisen koiran on pakko osallistua ensimmäisen päivän kokeeseen. Toisena päivänä kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koira osallistuu molempina päivinä kokeeseen, tulokseksi muodostuu paremman päivän tulos.

Ensimmäisen päivän koe voi olla aamu tai iltapäiväkoe. Osanottomaksu peritään molemmilta koepäiviltä erikseen, osallistumismaksu on maksettava ennakkoon osallistumisoikeuden varmistuttua.

  1. KOKEIDEN ANOMINEN

Kokeiden järjestämisoikeus anotaan Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta voimassa olevien Suomen Kennelliitto ry:n hakuohjeiden mukaisesti.

  1. KOELUOKAT

Piirinmestaruudesta kilpaillaan korkeimmassa koeluokassa (VOI) ja mestaruuden

saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut

koira. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia LINT-kokeen sääntöjä.

  1. OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen;

osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen

ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla / omistajalla

riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.

Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja

koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan

kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi

osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan

seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa.

  1. KOKEEN YLITUOMARI

Piirinmestaruuskokeen ylituomariksi nimetään linnunmetsästyskokeiden ylituomari,

joka omaa riittävän kokemuksen vaativaan tehtävään. Ylituomaria valittaessa

noudatetaan joustavaa vuorottelua Pohjois-Savon kennelpiirin ylituomareiden kesken.

Ylituomari voidaan nimetä myös muista kennelpiireistä.

Ylituomarin ja hänen varamiehensä nimeää koetoimikunta. Ellei erityistä estettä

ilmene, valitaan ylituomariksi edellisenä vuonna varamiehenä toiminut.

  1. KOIRIEN KARSINTA / VALINTA KOKEESEEN

6.1 Kirjallinen ilmoittautuminen kokeeseen on oltava vastaanottajalla viimeiseen

ilmoittautumispäivään mennessä, ilmoituksesta tulee näkyä edellisen ja kuluvan

koekauden tulokset pistemäärineen.

6.2 Kokeeseen voi osallistua enintään yksitoista (11) koiraa, ja edellisen vuoden

piirinmestari, kaksitoista (12) jos piirinmestari ei osallistu.

6.3 Valinnassa otetaan huomioon:

- kahden parhaan voi-luokan kokeen, edeltävältä ja tai kuluvalta koekaudelta, yhteenlasketut tulokset suoraan, vähintään toinen tulos pitää olla kuluvalta koekaudelta.

- jos ilmoittautuneissa ei ole 11 (12) koiraa valittavissa kahden tuloksen perusteella

valitaan loput yhden tuloksen perusteella, huomioiden myös kuluvan kauden AVO 1 tulokset

- parhaan pistemäärän saavuttaneet koirat tulevat valituksi

Tasapistein olevat koirat ratkaisee:

- kuluvan kauden tulos, VOI parempi jos AVO ja VOI pisteet tasan

- arpa

Varakoiria ovat kaikki valittujen jälkeen olevat kokeeseen ilmoittautuneet koirat

pisteiden mukaisessa järjestyksessä

6.4 Koirien valinnan PM-kokeeseen (tulosten perusteella) suorittaa koetoimikunnan

puheenjohtaja.

  1. MUUT OHJEET

Mestaruuskiertopalkinto luovutetaan kokeen yhteydessä ja piirinmestaruusmitalit

kennelpiirin vuosikokouksessa. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut

siihen kolme kiinnitystä. Näitä ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä Pohjois-

Savon kennelpiirin lintujaostolle. Näitä ohjeita voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon

Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Tulokset ja kennelpiirinmestarit on ilmoitettava

kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.

Säännöt on hyväksytty Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen kokouksessa xx.xx.2015. Säännöt astuvat voimaan heti.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet