Kennelpiirin tiedotteet

Tiedote jäsenmaksuista

Julkaistu 06.04.2023
JÄSENASIAT JA JÄSENMAKSUT

Vuoden 2023 alusta alkaen jäsenyhdistykset ovat saaneet/saavat kaksi jäsenmaksua, sekä Kennelpiiriltä että Kennelliitolta erilliset jäsenmaksulaskut. Vuoteen 2022 saakka yhdistykset ovat saaneet ja maksaneet vain Pohjois-Savon Kennelpiirin maksun, piirissämme ei ole peritty erikseen kennelliiton jäsenmaksua. 1.1.2023 alkaen Kennelliitto on alkanut periä oman jäsenmaksunsa. Yhdistyksen on maksettava kumpikin jäsenmaksu, jos aikoo järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja jne.

Kennelliiton sääntöjen kohta 8 §

Kennelliiton jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä. Harrastusyhdistys on kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen. Paikalliset harrastusyhdistykset ovat siis sekä Kennelliiton että kennelpiirien jäseniä.

Kennelpiirin sääntöjen kohta 7 § kertoo jäsenyydestä

Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella. Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla kennelpiirin jäseniä. Kennelpiirillä ei ole henkilöjäseniä.

Kennelliiton sääntöjen 11 § jäsenoikeudet ja velvoitteet määrittelee jäsenmaksusta näin:

Jäsenten tulee maksaa kennelliiton valtuuston vahvistama vuosijäsenmaksu. Kennelliiton valtuusto vahvistaa vuotuiset jäsenmaksut ja maksuluokat, jotka määräytyvät kennelliiton sääntöjen 7§ ja 8§ mainittujen jäsenryhmien mukaisesti. Kennelpiirit päättävät luonnollisesti omista jäsenmaksuistaan.

Kennelpiirin säännöt 15 § jäsenmaksun maksamisesta

Kennelpiirin jäsenmaksu, jonka suuruuden piirin vuosikokous määrää kennelpiirin hallituksen esityksestä, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 määräsi jäsenmaksun suuruuden vuodelle 2024.

Kennelliiton kevätvaltuusto päätti vuonna 2022 asiakohdassa 12.
Vuoden 2023 jäsen- ja liittymismaksujen määrääminen

Jäsenmaksuista vuodelle 2023 ja muutoksena aiempiin vuosiin päätöksestä jätettiin pois myös edellisenä vuonna ollut kohta ”Kennelpiirit saavat vuonna 2022 pitää itsellään jäsenyhdistyksiltään perimänsä Kennelliiton jäsenmaksut ilman tilitysvelvollisuutta Kennelliitolle”, joka on ollut pitkään valtuuston päätöksissä mukana. Käytäntönä on ollut se, että kennelpiirit ovat perineet jäsenyhdistyksiltään sekä Kennelliiton että kennelpiirin jäsenmaksun, joka on monissa piireissä ollut pienille yhdistyksille jopa pienempi kuin pelkästään Kennelliiton jäsenmaksu. Vuosittain Kennelliiton valtuuston päätöksellä on ”avustettu” kennelpiirejä sallimalla niiden pitää myös Kennelliiton maksuosuus ilman tilitysvelvollisuutta. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että aikanaan Kennelliiton jäsenyyttä hakeneista (ja sen saaneista) yhdistyksistä on jäänyt Kennelliiton rekistereihin roikkumaan jäsenyhdistyksiä, jotka eivät ole jäsenmaksujaan hoitaneet, osa on ehkä poistettu jo kennelpiirien jäsenlistoilta ja osa ei ehkä tosiasiallisesti ole enää olemassakaan yhdistyksinä. Jäsenyhdistyksiä koskevien oikeudellisten velvoitteiden vuoksi on merkitystä sillä, että Kennelliitto laskuttaa suoraan omia jäsenyhdistyksiään, jotta nämä asiat olisi mahdollista kontrolloida ja hoitaa asianmukaisesti. Asia korostuu esim. erilaisten riitatilanteiden selvittelyn yhteydessä.

Lisätiedot:     Suomen Kennelliitto,          yhdistykset@kennelliitto.fi
                      Pohjois-Savon Kennelpiiri, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

Jäsenmaksujen suuruudet

 • Kennelliiton jäsenmaksu on 40€/yhdistys, eräpäivä on yhdistyksen liittymispäivä, jonka voi käydä tarkastamassa yhdistyksen perustiedoista Omakoirasta kohdasta yhdistykset.
 • Kennelpiiri on laskuttanut jäsenmaksunsa tammikuussa. Kennelpiirin jäsenmaksu on porrastettu jäsenmäärän mukaan: Vuosina 2023 ja 2024 ne ovat:
  1 - 20 jäsentä                  35 €
  21 - 40 jäsentä                40 €
  41 – 60 jäsentä               45 €
  61 – 80 jäsentä               50 €
  81 – jäsentä                    55 €

                     

Piirihallitus 2023
 

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet