Kennelpiirin tiedotteet

Piirin vuosikokous on pidetty

Julkaistu 26.03.2022

Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokous pidettiin lähikokouksena to 24.3. Kokoukseen osallistui 26 jäsenseuraa, äänimäärä oli 117. Kiitos kaikille mukana olleille ja kennelpiirin asioihin vaikuttaneille. (kuva: Seppo Soininen)

Hallituksesta jäi pois pitkäaikainen vaikuttaja Tuija Löppönen. Hallitus kiittää Tuijaa pitkästä ja ansiokkaasta ajasta, jonka hän oli mukana vaikuttamassa ja hoitamassa Kennelpiirin hallintoa. Uutena hänen tilalleen valittiin Leppävirralta kotoisin oleva Janne Hyppönen. 


MUITA ASIOITA JA KOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

  • vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Kauhanen ja sihteerinä Eija Airaksinen
  • Toimintakertomus, tilit, tulos- ja taselaskelmat vuodelta 2021 hyväksyttiin
  • Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä palkkiot ja kulukorvaukset hyväksyttiin vuodelle 2022
  • jäsenmaksut vuonna 2023 ovat entiset, vuosikokous ei päättänyt tehdä muutoksia jäsenmaksuihin
  • tilintarkastajana jatkaa tilintarkastustoimisto Tissari Oy
  • Hyväksyttiin jaostot vuodelle 2022: Ajavat koirat, Hirvikoirajaosto, Kanakoirajaosto, Lappalaiskoirat, Lintujaosto, Noutajat, Palvelus- ja seurakoirajaosto, MEJÄ-VAHI jaosto, Nuorisojaosto ja Kaveri- ja lukukoirajaosto, spanielijaosto sekä vinttikoirat.
     

HALLITUKSEN TOIMINTASTRATEGIA VUODELLE 2022

-        vuoden teema – ”kohtaamiset koiraharrastuksessa”, joka huomioidaan vuoden varrella mahdollisimman monissa yhteyksissä
-        koulutetaan koetoimitsijoita, kokeiden toimihenkilöitä ja koetoimikuntia koronan sallimissa rajoissa
-        kannustetaan osallistumaan kennelpiirin ja -liiton järjestämiin eri koulutuksiin
-        kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään jäsenilleen erilaisia koulutuksia ja kerhoiltoja
-        kannustetaan ja opastetaan jäsenyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonhankinnassa apunaan 
-        velvoitetaan yhdistyksiä ottamaan Omakoira-järjestelmä ahkeraan käyttöön
-        kannustetaan jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä
-        vahvistetaan ja kannustetaan jaostoja toimimaan 
-        koiran päivää vietetään 24.4.2022 Leppävirralla
-        sääntöuudistuksen käyttöönottaminen
-        Haakahuksia -kiinteistön korjausaikataulun suunnittelu 

Mukavaa toimintavuotta 2022 kaikille kenneltoimijoille!

Vuotta 2022 eletään teemaamme mukaellen ”kohtaamiset koiraharrastuksessa”

Hyvää elämää koiran kanssa

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry – hallitus
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet