Kennelpiirin tiedotteet

Koiraharrastuksen koronarajoitteet kesä-heinäkuulla

Julkaistu 30.05.2020

Koiraharrastustilaisuudet ja kokoukset

Kennelliiton hallitus on tarkistanut ohjeensa 1.6.2020 alkavien kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä. Tarkistettu ohje noudattaa aluehallintovirastojen 19.5.2020 antamia määräyksiä, jotka mahdollistavat enintään 500 hengen tilaisuuksien järjestämisen erityisehdoin. Myös Pohjois-Savon Kennelpiirissä noudatetaan näitä samoja ohjeita.

1.6.2020 alkaen koiratapahtumien järjestäminen

 1. Yksittäiseen tapahtumaan osallistuu yhteensä enintään 50 henkilöä koko tapahtumapäivän aikana, mukaan lukien tapahtuman toimihenkilöt ja järjestäjän edustajat.
 2. Koiranäyttelyitä ei saa järjestää kesä-heinäkuussa 2020
 3. Kokeet, joissa turvaväli alittaa viranomaismääräykset, ei saa järjestää
 4. Lajiliitot voivat tehdä yksityiskohtaisempia ohjeita, ohjeet eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien viranomaisohjeiden eivätkö Kennelliiton ohjeiden kanssa

Tapahtumissa tulee noudattaa

 1. 1-2 metrin turvaetäisyyttä (myös tuomareiden ja toimihenkilöiden)
 2. Käsienpesumahdollisuus ja käsidesi tulee olla helposti saatavilla
 3. Kättely ja halailu on kielletty
 4. Tunnistusmerkinnän tarkastaa koiranomistaja kokeenjärjestäjän laitteella, ja esittää sen kokeen järjestäjälle, laite desinfioidaan joka käytön jälkeen
 5. Tarvittaessa narttukoiran juoksun tarkastuksen tekee ohjaaja pyyhkäisemällä paperilla koiran takapäätä ja näyttämällä paperin tuomarille
 6. Koiraharrastuspaikan tulee olla riittävän suuri ottaen huomioon turvaetäisyydet
 7. Koiraharrastustilaisuuteen ei saa tulla ylimääräistä yleisöä, vain välttämättömät henkilöt voivat olla paikan päällä
 8. Mikäli koe, kilpailu tai testi sisältää rataan tutustumisen, saa siihen osallistua enintään viisi henkilöä kerrallaan toimihenkilöiden lisäksi
 9. Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tulee kaikin tavoin välttää
 10. Koiranohjaajat tuovat omat eväät ja juomavedet tullessaan
 11. Jos tilaisuudessa on ruokapalvelu, se toteutetaan noutopalveluna ilman kahviota
 12. Vesipisteiden ja vessojen puhtaudesta tulee pitää erityistä huolta
 13. Tilaisuuksien järjestäjien tulee informoida osanottajia etukäteen erikoismääräyksistä, järjestäjällä tulee olla käytössään kaikkien paikallaolevien henkilöiden yhteystiedot
   

Osallistuminen koiraharrastustapahtumaan

 1. Jos henkilöllä on flunssan oireita, hän ei saa osallistua tapahtumaan
 2. Ylituomari poistaa kaikki nuhaiset/kuumeiset/tms koepaikalta. Tämä riippumatta esim. nuhan syystä. Tuomari ei ole lääkäri, eikä siten voi turvallisesti arvioida johtuuko nuha allergiasta tai jostain muusta.
 3. Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana
 4. Jokainen osallistuu tapahtumiin omalla vastuullaan. Kennelliitto, kennelpiiri, tapahtuman järjestäjä, toimihenkilöt, ylituomarit, kennelliiton tai kennelpiirin toimihenkilöt eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai sairastumisesta, eikä tästä aiheutuvasta vahingosta

Yleistä

Yllä mainittuja ohjeita on noudatettava 1.6.-31.7.2020 välisenä aikana järjestetyissä koiraharrastustapahtumissa (kokoukset, kokeet, testit ja koiran koulutustilaisuudet). Jos ohjeita ei noudateta, voidaan tapahtuma keskeyttää ylituomarin tai toimihenkilön ilmoituksella. Jos annettuja ohjeita ei noudateta, voidaan myös henkilö poistaa tapahtumasta.

Tuomareilla ja toimihenkilöillä on oikeus halutessaan peruuttaa pandemiatilanteen vuoksi toimimisensa tapahtumissa. Tästä ei heille koidu seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa 31.12.2020 saakka.

HUOM 50 hlö rajoitus on AVI:n määräys ja sitä viimekädessä valvoo poliisi.

POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY                                      - hallitus

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet