Kennelpiirin tiedotteet

Yhdistysten tietojen päivittäminen Omakoiraan

Julkaistu 27.09.2019

Laitattehan yhdistyksenne yhteystiedot ja luottamustehtävät ajan tasalle hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, kiitos!

Kennelpiiri tarvitsee jälleen vuoden vaihteessa jäsenyhdistysten ajantasalla olevia yhteystietoja kennelpiirin vuosikokouskutsun ja jäsenmaksun lähettämistä varten.

Kennelliiton jäsenyhdistykset pääsevät ylläpitämään omien yhdistystensä yhteystietoja ja luottamustehtäviä Omakoira-palvelussa. Tietojen ajantasaisuus on tärkeää, jotta Kennelliiton ja Kennelpiirin lähettämät tiedotteet sekä muu yhdistysposti menisivät perille oikeille ihmisille.

Silloinkin kun Omakoira-palvelussa hoidetaan yhdistyksen asioita, sinne kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella jäsennumerolla tai sähköpostiosoitteella. Yhdistyksen tietojen päivittämisoikeus on automaattisesti puheenjohtajalla ja sihteerillä. He voivat antaa ylläpitäjän oikeuksia myös muille yhdistyksen jäsenille. Jos puheenjohtaja tai sihteeri eivät jostain syystä ole Kennelliiton jäseniä, he voivat valtuuttaa jonkun toisen yhdistyksen jäsenen hoitamaan asioita. Tästä ilmoitetaan Kennelpiirin sihteerille, joka voi lisätä oikeuksia teille.


Päivittäkää Perustiedo-välilehden osoitteet ajantasalle, koska mm. Koiramme-lehti postitetaan ao. osoitteeseen.

Omakoira-palvelussa yhdistysasioita hoidetaan Yhdistystiedot-välilehdellä. Yhdistyksen yhteistietoja hallitaan Perustiedot-sivulla, joka löytyy vasemmasta sivuvalikosta. Yhdistyksen perustietoihin kirjoitetaan se osoite, johon yhdistyksen postitus halutaan tulevaksi, ellei postitusta erikseen osoiteta jollekin luottamushenkilöistä. Samoin sähköpostiksi laitetaan joko yhdistyksen sähköpostiosoite tai jonkin luottamushenkilön, kuten puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostiosoite.

Luottamustehtävät-sivulla ylläpidetään yhdistyksen luottamushenkilöiden tietoja. Sillä pääsee muuttamaan luottamushenkilöiden yhteystietoja, lopettamaan luottamustehtäviä sekä lisäämään uusia luottamustehtäviä yhdistyksen jäsenille.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet