Kennelpiirin tiedotteet

Toimintastrategian pääpainopisteet vuodelle 2015

Julkaistu 20.02.2015

Pääpainopisteet vuodelle  2015
- ohjataan ja opastetaan uusien kotisivujen käyttöä
- rotujaostojen asiat päivitetään kennelpiirin kotisivuille
- aloitetaan toimintastrategian päivittäminen
- toimitaan suurpetoasioissa yhteistyössä Riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa ”Kolmen Kopla”
- nuorisotoimikunnan aktivoiminen
- rotujaostojen toiminnan kehittäminen
- järjestetään näyttelytoimikunnille koulutus (ollut tammikuussa 2015)
- piirikouluttajat järjestävät omat koulutuksensa
- aluekouluttaja järjestää koetoimitsija 1, kasvattajien kurssit 1 ja 2 sekä järjestetään tunnistusmerkitsijäkoulutus
- huomioidaan kotimaiset rodut
- osallistuminen koulutuksiin
- kannustetaan jäsenyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti yhteistyössä keskenään sekä olemaan aktiivisia myös piirihallituksen suuntaan

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet