Kennelpiirin tiedotteet

Ohje rajoituksista kennelpiirien / kennelliiton myöntämissä kokeissa

Julkaistu 23.10.2019

https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ohje_kokeiden_rajoituksista.pdf
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.12.1995, voimassa 1.1.1996 alkaen 
Seuraavat rajoitusmääräykset koskevat kaikkia kennelpiirien ja/tai Suomen Kennelliiton myöntämiä virallisia kokeita.

Yleinen periaate on, että vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Poikkeukset mainittava koeanomuksessa. Kokeen osallistujamäärän ollessa rajoitettu valinta suoritetaan maksetut ilmoittautumiset ilmoittautumisjärjestyksessä, rajoitukset huomioon ottaen.

1. Yleinen koe/osanotto ei rajoitettu
Kaikille avoin koe tai kilpailu huomioiden koemuodon sääntöjen määräykset mm. osallistumisoikeuden omaavista roduista, koelajeista ja luokista sekä osallistujien vähimmäismäärästä kokeeseen tai kilpailuun.

2. Yleinen koe/rajoitettu osanotto
2.1 Koiramäärää koskeva rajoitus
2.1.1 enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria

2.2 Muu määrää koskeva rajoitus
2.2.1 vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat
2.2.2 otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija (ottelu/kilpailu mainittava koeanomuksessa)
2.2.3 karsintakokeiden perusteella valitut koirat
2.2.4 osallistumisoikeus, saavutettuaan koesäännön edellyttämät koetulokset
2.2.5 piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua (mahd. karsinta)

2.3 Rajoitukset useampiosaisissa kokeissa
2.3.1 määrätty määrä parhaita koiria pääsee jatkoon
2.3.2 määrätyn tuloksen saaneet koirat pääsevät jatkoon
2.3.3 tuomarin karsinnan perusteella valitsemat koirat pääsevät jatkoon

2.4 Rotuun perustuva rajoitus
2.4.1 vain nimetylle rodulle
2.4.2 etusija nimetyllä rodulla / nimetyillä roduilla
2.5 Yhdistyksen jäsenyyteen perustuva rajoitus
2.5.1 etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä

3. Jäsentenvälinen koe. Rajoittamaton osanotto tai rajoitettu osanotto (Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenten välinen koe)
3.1.1 vain nimetyn yhdistyksen jäsenille
3.1.2 vain nimetyn yhdistyksen jäsenille, enintään ilmoitetulle määrälle koiria Muulla tavoin rajoitettuja kokeita myönnetään vain Kennelliiton luvalla. (käsitellään Koe- ja kilpailutoimikunnassa).

RAJOITUKSET SUOMEN PALVELUSKOIRALIITON MYÖNTÄMISSÄ KOKEISSA
Voimassa 5.3.2013 alkaen.

Rajoitettuja kokeita voidaan alla mainittujen periaatteen mukaan anoa Suomen Palveluskoiraliiton hallituksen antamien ohjeiden ja koesääntöjen puitteissa. Seuraavat rajoitusmääräykset koskevat kaikkia Suomen palveluskoiraliiton ja/tai Suomen Kennelliiton myöntämiä virallisia kokeita. Yleinen periaate on, että vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Poikkeukset on mainittava koeanomuksessa. Kokeen osallistujamäärän ollessa rajoitettu, valinta suoritetaan maksetut ilmoittautumiset ilmoittautumisjärjestyksessä, rajoitukset huomioon ottaen.

1. Yleinen koe/osanotto ei rajoitettu
Kaikille avoin koe tai kilpailu, huomioiden koemuodon sääntöjen määräykset mm. osallistumisoikeuden omaavista roduista, koelajeista ja luokista.

2. Yleinen koe/rajoitettu osanotto
2.1 Koiramäärää koskeva rajoitus (määrä aina mainittava)
2.1.1 enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria
2.2 Muu määrää koskeva rajoitus
2.2.1 vain määrätty määrä parhaita koiria tottelevaisuudesta maasto-osuuteen
2.2.2 määrätyn pistemäärän tottelevaisuudessa saaneet koirat maasto-osuuteen
2.2.3 määrätyn tuloksen saaneet koirat
2.2.4 karsintakokeiden perusteella valitut koirat
2.3 Rotuun perustuva rajoitus
2.3.1 vain nimetylle rodulle
2.3.2 etusija nimetyllä rodulla / nimetyillä roduilla

3. Jäsentenvälinen koe. Rajoittamaton tai rajoitettu osanotto (Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenten välinen koe)
3.1.1 vain nimetyn rotujärjestön tai –yhdistyksen jäsenille. Myönnetään kerran vuodessa /laji/luokka, karsinta sekä mestaruuskilpailuja varteen. Voidaan järjestää myös vain ilmoitetulle määrälle koiria.

4. Yhdistysten välinen kilpailu
4.1.1 yhdistysten ja/tai rotujärjestön nimeämille joukkueille (kilpailijoille). Myönnetään palveluskoirakokeiden rotuotteluita varten, sekä rajoitetusti yhdistysten välisiin otteluihin tai vastaaviin.

RAJOITUKSET SUOMEN AGILITYLIITON MYÖNTÄMISSÄ AGILITYKILPAILUISSA
Voimassa 1.6.2009 alkaen

Rajoitettuja kilpailuja voidaan alla mainittujen periaatteiden mukaan anoa Suomen Agilityliitolta voimassa olevien kilpailusääntöjen ja ohjeiden puitteissa. Seuraavat rajoitusmääräykset koskevat kaikkia Suomen Agilityliiton ja/tai Suomen Kennelliiton myöntämiä virallisia kilpailuita. Yleinen periaate on, että vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Poikkeukset on mainittava kilpailuanomuksessa. Kilpailun osallistujamäärän ollessa rajoitettu valinta suoritetaan maksettujen ilmoittautumisten osalta ilmoittautumisjärjestyksessä tai agilitysäännöstössä mainituissa tilanteissa arpomalla, rajoitukset huomioon ottaen. Saman päivän aikana voidaan järjestää vain kaksi rajoitettua kilpailua. Mikäli kilpailuun osallistuvien koirien määrää on rajoitettu, voidaan lisäksi asettaa ainoastaan yksi etusijan antava ehto kilpailua kohden. Rajoitetuksi kilpailuksi voidaan katsoa sellainen kilpailu, jossa osallistumismaksun suuruuden, kilpailupaikan sijainnin tai muun kilpailun järjestämiseen liittyvän seikan perusteella on tosiasiallisesti ollut tarkoitus kohtuuttomasti rajoittaa kilpailuun osallistuvien koirien määrää.

1 YLEINEN KILPAILU/OSANOTTO EI RAJOITETTU
Kilpailu on kaikille avoin ottaen huomioon sääntöjen määräykset mm. osallistumisoikeuden omaavista roduista, taso- ja kokoluokista.

2 YLEINEN KILPAILU/RAJOITETTU OSANOTTO
2.1 Koiramäärää koskeva rajoitus 2.1.1 enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria; kansallisessa kilpailussa kuitenkin vähintään 60 koirakkoa/kilpailu ja kansainvälisessä kilpailussa vähintään 150 koirakkoa/kilpailu
2.2 Kilpailun erityispiirteisiin liittyvä rajoitus
2.2.1 vain SAGIn määrittelemän tuloksen tai tulosrajan saavuttaneet koirat
2.2.2 kansainväliseen otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija (ottelu/kilpailu mainittava koeanomuksessa)
2.2.3 SAGIn vahvistamien karsintakilpailuiden perusteella valitut koirat
2.2.4 piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua 2.3Rajoitukset useampiosaisissa kilpailuissa
2.2.5 määrätty määrä parhaita koiria pääsee jatkoon
2.2.6 määrätyn tuloksen saaneet koirat pääsevät jatkoon
2.4Rotuun perustuva rajoitus
2.2.7 etusija nimetyllä rodulla / (nimetyillä roduilla, mikäli kyseessä yhdistetty rotumestaruus saman rotuyhdistyksen sisällä); rotuyhdistyksen puoltama rajoitus voidaan myöntää vain kerran vuodessa

3 JÄSENTENVÄLINEN KILPAILU/RAJOITETTU OSANOTTO
3.1.1 etusija nimetyn yhdistyksen jäsenillä; jäsenyyteen perustuva rajoitus voidaan myöntää vain kerran vuodessa

4 YHDISTYSTEN VÄLINEN KILPAILU
4.1.1 etusija yhdistysten nimeämillä koirakoilla

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet