Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliiton yleinen kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirto tai peruuttaminen

Julkaistu 23.10.2019

https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/kokeiden_siirto_tai_peruuttaminen_0.pdf
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 21.11.1998. Voimassa 1.1.1999 alkaen.
Myöhemmin tehdyt muutokset merkitty harvennettuna.

Kokeet ja kilpailut on anottava voimassaolevien määräaikaisilmoitusten mukaisesti. Hyväksytty koe / kilpailu tulee järjestää myönnettynä ajankohtana ja vain poikkeustapauksissa se voidaan siirtää tai peruuttaa.

1. KOKEEN AJANKOHDAN SIIRTO
Kokeen siirto koskee aina koko koetta, palveluskoirakokeissa myös koelajia tai koelajin tiettyä luokkaa sekä kaikkia siihen ilmoittautuneita koirakoita. Päätös siirrosta tulee tehdä ennen kokeen alkamista.

Kokeen siirtämisestä ja sen uudesta ajankohdasta päättävät ylituomari ja koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta vastaava toimitsija yhteisellä päätöksellä. Mikäli toinen näistä on koepäivänä estynyt, toinen tekee päätöksen yksin. Koe voidaan siirtää vain yhden kerran ja uuden ajankohdan tulee olla samalla koekaudella, muita vastaavalle ajankohdalle myönnettyjä kokeita häiritsemättä. Siirrettyyn kokeeseen voidaan ottaa mukaan myös uusia koiria koesäännön mukaisen ilmoittautumisajan puitteissa. (Kennelliiton valtuusto 5.5.2005, voimassa 1.8.2005 alkaen)

Koe voidaan siirtää vain seuraavilla perusteilla:
- sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman epäedulliset tai koiria vahingoittavat
- järjestäjästä riippumaton koealueen peruutus tai käytön este
- koetta ei voi järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla
- tuomarin äkillinen, ylivoimainen este, mikäli sijaista ei kohtuudella saada hankittua; esimerkiksi sairaus, onnettomuus, kuolema tms.
- muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa mainitun syyn vuoksi 

Siirto on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitolle voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Siirretystä kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Jos koirakko ei osallistu siirrettyyn kokeeseen ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin koeohjeissa ei toisin määrätä.

Suositusluonteiset lämpötilarajat:
Kaikki koirakokeet ja –kilpailut + / - 20 astetta. (Kennelliiton valtuusto 5.5.2005, voimassa 1.8.2005 alkaen)

2. KOKEEN PERUUTUS
Kokeen peruutus koskee aina koko koetta, palveluskoira kokeissa myös koelajia tai koelajin tiettyä luokkaa sekä kaikkia siihen ilmoittautuneita koirakoita. - Päätös peruutuksesta tulee tehdä ennen kokeen alkamista. Päätöksen tekevät ylituomari ja koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta vastaava toimitsija yhteisellä päätöksellä. Mikäli toinen näistä on koepäivänä estynyt, paikalla oleva tekee päätöksen yksin.

Koe voidaan peruuttaa vain seuraavilla perusteilla:
- kokeen siirtämiseen oikeuttava peruste (katso kohta kokeen siirtäminen)
- muu, ko lajin säännöissä/koeohjeissa mainittu hyväksyttävä syy kokeen peruuttamiselle 

Peruutettu koe on peruutussyineen ilmoitettava koepöytäkirjalla täyttöohjeen mukaisesti voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen kokeen myöntäjälle.
Jos koe joudutaan peruuttamaan ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin koeohjeissa ei toisin määrätä

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet