Kennelpiirin tiedotteet

Koiran rokotustiedot saa nyt näkyville Omakoira-mobiilisovellukseen

Julkaistu 30.10.2018


Kennelliiton jäsenillä on nyt mahdollisuus saada oman koiransa rokotustiedot näkyviin Omakoira-mobiilisovellukseen. Tämä edellyttää sitä, että omistaja on antanut luvan rokotustietojen näyttämiseen sovelluksessa, ja eläinlääkäri on tallentanut rokotustiedot Omakoira-järjestelmään. Parhaillaan rakennetaan myös yhteyttä rokotustietojen tallentamiseen Kennelliiton koirarekisteriin eläinlääkäriklinikoilla käytössä olevan Provet-järjestelmän kautta.

Kennelliiton rokotusmääräyksiä on päivitetty siten, että Omakoira-mobiilisovellukseen tallennetuilla tiedoilla voi todentaa koiransa rokotusten voimassaolon kokeissa, kilpailuissa, näyttelyissä ja muissa koiratapahtumissa kotimaassa. Ulkomaille matkustettaessa tarvitaan yhä lemmikkipassi.

Eläinlääkäri voi myös tallentaa Omakoira-järjestelmään takautuvasti tietoja koiralle antamistaan vanhoista rokotuksista. Tällöin on muistettava ottaa koiran aiemmat rokotustodistukset mukaan rokotuksille eläinlääkärille mentäessä.

Kennelliiton rokotusmääräykset

Kennelliiton tapahtumissa koiralla on oltava voimassaolevat penikkatauti- ja raivotautirokotus (rabies). Penikkatautirokotus (yleisimmin niin sanottu nelosrokote, joka sisältää suojan penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvovirusta ja kennelyskää vastaan) annetaan suosituksen mukaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan 4 kuukauden ikäiselle pennulle. Rokotuksia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti. Rokotusohjelma on suositus, ja aikataulusta voidaan poiketa eläinlääkärin ohjeistuksen mukaisesti.

Voimassaoleva koiran penikkatautirokotus tulee näkyviin Omakoira-mobiilisovellukseen, jos myös tehosterokotus on annettu. Koiran tehosterokotusta Omakoira-järjestelmään merkittäessä on edellisistä rokotuksista oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Penikkatautirokotuksen tehosteella on kolmen viikon varoaika, eli tehosteen antamisesta tulee olla tapahtumahetkellä kulunut vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden iässä annettu penikkataudin tehosterokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Myös raivotautirokotuksessa noudatetaan kolmen viikon varoaikaa, eli koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla kulunut tapahtumahetkellä vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus uusia vähintään 21 vuorokautta ennen koiratapahtumaan osallistumista, jotta kolmen viikon varoaika täyttyy. Tällöin rokotus näkyy voimassaolevana vasta 22. päivänä tehosteen antamisesta.

Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

Omakoira-mobiilisovellukseen tulossa ilmoitukset koiran rokotusten vanhenemisestaRokotustiedot Omakoirassa

Eläinlääkäri merkitsee koiran rokotustodistukseen tai Omakoira-palveluun rokotuksen viimeisen voimassaolopäivän. Omakoira-mobiilisovellukseen kehitetään parhaillaan toimintoa, joka ilmoittaa omistajalle koiran rokotusten vanhenemisesta.

Rokotusmääräykset  voimassa 16.8.2018 alkaen

Lisätiedot

Jalostusneuvoja Päivi Rantasalo (rokotusmääräykset)
puh. 09 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

Omakoira-palveluun liittyvät kysymykset: omakoira@kennelliitto.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet