Kennelpiirin tiedotteet

KAER F Piirinmestaruuskoe pidetään 28.10. Maaningalla

Julkaistu 10.10.2023

Mannerimaisten kanakoirien erikoiskokeet ovat metsästyskokeita, joiden tarkoituksena on saada tietoa koirien metsästysominaisuuksista kanakoirien jalostusta varten ja edistää koirien metsästyskäyttöä.

Onnistunut kuva on vuoden 2023 "söpöin koirakuva-kilpailun" satoa. Kuvan lähetti meille Jaana Moilanen. Kuvateksti: "Rotkolaaksossa lenkin jälkeen hieman poseerattiin"

Kokeessa noudatetaan kaikilta osin SKL- FKK:n vahvistamia KAER- kokeiden sääntöjä. Osallistumisoikeus kaikilla mannermaisilla kanakoiraroduilla.

Osallistujan on oltava SKL- FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. 

Kokeeseen on itseoikeutettu osallistumaan edellisen vuoden piirinmestari. Pääsyoikeus piirinmestaruuskokeeseen on max 4:lla koiralla, kun koe pidetään metsämaastossa ja max 6:lla koiralla, kun koe pidetään peltomaastossa. Koe voidaan järjestää vuosittain pellolla, ellei järjestysvuorossa olevalla yhdistyksellä ole mahdollisuutta metsäkokeeseen. Pääsyoikeuden ratkaisee ensisijaisesti kulumassa olevalla kaudella saavutettu paras pistemäärä. 

Tasapisteiden sattuessa huomioidaan toinen kuluvan kauden ja yksi edellisen kauden tulos paremmuusjärjestyksessä. Koiranomistajan on ilmoitettava koiran koetulokset kokeen järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä ja pyydettäessä todistettava ne.

KILPAILUKUTSU:
Luokat: NUO, AVO, VOI
Osallistumismaksu: 100€
Rajoitus: Kokeeseen mahtuu max. kuusi koirakkoa. Varmista koepaikka koetoimitsijalta 22.10.2023 mennessä.
Päätuomari: Tommi Kinnunen
Järjestäjä: Varkauden Seudun Kennelyhdistys ry
Vastaava koetoimitsija: Matti Westerlund, matti.westerlund@gmail.com, p. 040-7660877
Ilmoittautumiset ajalla 30.9.- 22.10.2023, ilmoittautuminen päättyy 22.10. klo 21.00
Etusijalla piirin alueen VOI-koirat koesäännön edellyttämillä tuloksilla. Täydennetään tarvittaessa muiden luokkien koirilla, mutta ne eivät kilpaile piirinmestaruudesta.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet