Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliiton yleinen jääviyssääntö

Julkaistu 23.10.2019

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/yleinen-jaaviyssaanto-koskien-nayttelyita-kokeita-ja-kilpailuja

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 17.5.2007. Voimassa 1.1.2008 alkaen.

1. Tuomari ei saa toimia siinä kokeessa nimettynä (johtavana) ylituomarina, johon osallistuu hänen omistamansa koira tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira. Myöskään nimetyn (johtavan) ylituomarin perheenjäsenen omistama tai sopimuksen perusteella hallitsema koira ei saa osallistua siihen kokeeseen, jossa kyseinen ylituomari toimii. Vanhemmat, avio- ja avopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he asuisivatkin eri osoitteissa.

2. Koiraa arvosteleva tuomari / ulkomuototuomari / dopingvalvoja / dopingnäytteenoton avustaja on jäävi tehtäväänsä jos hän tai hänen perheenjäsenensä on:
- koiran ohjaaja / esittäjä
- koiran omistaja
- koiran kasvattaja
- sopimuksen perusteella koiran haltija

Vanhemmat, aviopuolisot, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he asuisivat eri osoitteissa. Avoliitossa ja vastaavasti yhdessä asuvat henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin. Kasvattajan sisarukset tulkitaan perheenjäseniksi vain, mikäli he asuvat samassa osoitteessa kasvattajan kanssa.

3. Ulkomuototuomari, joka työnsä tai harrastuksensa vuoksi käsittelee näyttelyyn ilmoittautumisia tai luetteloon tulevia koirien tietoja, ei voi toimia ko. näyttelyssä ulkomuototuomarina. Näyttelyyn osallistumisoikeutta ei ole ulkomuototuomarin omistamalla koiralla siinä näyttelyssä, jossa tuomari arvostelee. Harjoitusarvostelijan omistama koira ei saa kilpailla siinä kehässä ja rodussa, missä harjoitusarvostelija suorittaa tehtäväänsä.

Harjoitusarvostelija ei saa esittää koiraa näyttelyssä sinä päivänä, jolloin hän toimii harjoitusarvostelijana. Hän ei saa esittää koiraa ulkomuototuomarille, jonka kehässä hän on suorittanut harjoitusarvostelun samassa näyttelyssä. Samalla näyttelyllä tässä yhteydessä tarkoitetaan peräkkäisinä päivinä samalla paikkakunnalla saman järjestäjän toimesta järjestettyjä näyttelyitä. (Valtuusto 23.11.2014, voimassa 1.1.2015 alkaen).

Näyttelyssä työskentelevän kehätoimitsijan omistama tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira ei saa kilpailla siinä kehässä, jossa hän työskentelee. Kehätoimitsija ei myöskään saa esittää koiraa samassa näyttelyssä tuomarille, jonka kehässä on työskennellyt tässä näyttelyssä.

4. Kennelliiton hallituksella on oikeus perustellusta syystä myöntää erikoisvapaus tästä säännöstä.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet